11:48 μ.μ.
0
Τα φύκια στη θάλασσα είναι η μεγαλύτερη ένδειξη για την καθαρότητά της!
Αυτές οι καφετιές-µαύρες κορδέλες είτε έχουν κατακλύσει την αµµουδιά είτε έχουν χρωµατίσει σκούρο το βυθό της θάλασσας, προκαλώντας µας συνήθως ένα αίσθηµα απέχθειας και φόβου.
Και λέμε «η θάλασσα είναι βρόµικη, έχει φύκια…». Πόσο όµως ισχύει κάτι τέτοιο;
Τα φύκη στην πραγµατικότητα δεν είναι φύκη, αλλά εξελικτικά ανώτερα θαλάσσια φυτά τα οποία ονοµάζονται φυτά του Ποσειδώνα ή Ποσειδωνία.
Αν και η παρουσία της Ποσειδωνίας προκαλεί σε πολλούς απέχθεια και
θεωρούν τα νερά βρόµικα, είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι η Ποσειδωνία είναι
ένα θαλάσσιο φυτό που αναπτύσσεται αποκλειστικά σε καθαρά νερά.
Όπου υπάρχει Ποσειδωνία σίγουρα η θάλασσα θα είναι καθαρή.
Άρα, όταν βλέπετε Ποσειδωνία εκβρασµένη στην αµµουδιά ή και στα ρηχά, τότε κολυµπήστε άφοβα!
Αν όµως η Ποσειδωνία δεν είναι φύκος, τότε ποια είναι τα φύκη;
Τα φύκη είναι εξελικτικά κατώτερα θαλάσσια φυτά που δεν έχουν ρίζες, βλαστούς, φύλλα, άνθη και καρπούς.
Το θαλάσσιο φυτό Ποσειδωνία έχει πράσινο χρώµα στα φύλλα, καφετί στους βλαστοί και τις ρίζες, είναι κοινό στις θαλάσσιες ακτές, όµως σε αντίθεση µε την Ποσειδωνία δεν θα τα βρείτε σε αµµουδερές παραλίες, αλλά πάνω στα βράχια της θάλασσας.
Πρόκειται για µικρά φυτά, συνήθως καφετί χρώµατος, που πολλές φορές µοιάζουν µε µικρούς θάµνους.
Τα φύκη διαθέτουν μια τεράστια ποικιλία χρωµάτων -εκτός από καφετιά φύκη
υπάρχουν και πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, άσπρα κ.λπ.
Οι µορφές τους επίσης ποικίλλουν πολύ, αφού υπάρχουν είδη που µοιάζουν µε ταινίες ή µικρά φύλλα, µε βεντάλιες ή οµπρέλες, ενώ άλλα θυµίζουν ζελέ. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 600 είδη φυκών.
Βράχια της θάλασσας καλυµµένα µε καφετιά φύκη αποτελούν ένδειξη ότι η θάλασσα είναι πεντακάθαρη!
Τα καφετιά φύκη Cystoseira είναι πολύ κοινά στις καθαρές ελληνικές ακτές.
Το σηµαντικό όµως µε τα φύκη είναι ότι αποτελούν πολύ καλούς δείκτες
καθαρότητας των νερών και χρησιµοποιούνται από τους επιστήµονες ως βιοδείκτες για τον έλεγχο της ποιότητας της θάλασσας.
Τα φύκη εξαφανίζονται από θάλασσες ρυπασμένες.
Εάν πάτε σε µία παραλία και δείτε µεγάλες πράσινες µάζες από φύκη πάνω στα βράχια (συνήθως είναι ορατά χωρίς να χρειάζεται να µπείτε µέσα στο νερό), τότε να είστε σίγουροι ότι δεν βρίσκεστε και στην καθαρότερη παραλία του κόσµου!
Τα φύκη που προτιµούν ρυπασµένα νερά είναι συνήθως:
-πράσινα και µοιάζουν µε ταινίες ή φύλλα και έχουν µαλακή υφή, που κάποιες
φορές θυµίζει ζελέ.
-Στην οµάδα αυτή πολύ γνωστό είναι το είδος Ulva, το οποίο
λέγεται και µαρούλι της θάλασσας εξαιτίας της οµοιότητάς του µε το µαρούλι.
-Τα φύκη αυτά αναπτύσσονται σε µεγάλες ποσότητες σε ρυπασµένα λιμάνια, μόλους, μαρίνες, κοντά σε αγωγούς εκβολής λυμάτων, καλύπτοντας µαζικά την επιφάνεια βράχων σε πολύ µμικρά βάθη –συνήθως στο σηµείο όπου σκάνε τα κύµατα.