10:44 μ.μ.
0
Πόση άδεια δικαιούμαι; Πόσα χρήματα θα μου καταβάλει ο εργοδότης ως επίδομα αδείας; Ιδού οι απαντήσεις σε ορισμένα από τα βασικά ερωτήματα και του φετινού καλοκαιριού...
Η διάρκεια και το είδος των καλοκαιρινών διακοπών σας, είναι απολύτως βέβαιο ότι επηρεάζεται από την εργασία σας. Η πρώτη επιρροή, είναι αυτονόητη:το ύψος του επιδόματος αδείας θα καθορίσει το πόσο σημαντικό θα είναι το οικονομικό άνοιγμα. Όσο για το πότε θα πάρετε την άδειά σας αλλά και το πόσες ημέρες δικαιούστε, πριν ξεκινήσετε τις...διαπραγματεύσεις με τον εργοδότη, καλό είναι να γνωρίζετε τι προβλέπει η ελληνική εργατική νομοθεσία.
Ιδού οι απαντήσεις σε σημαντικές απορίες που ενδεχομένως να προκύψουν, ειδικά αν κάνετε φέτος το...ντεμπούτο σας στην αγορά εργασίας:
Δικαιούμαι άδεια και επίδομα;
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζει κάθε εργαζόμενος είναι ότι με το που θα ξεκινήσει μισθωτή εργασία -ορισμένου η αορίστου χρόνου- έχει δικαίωμα σε ημέρες άδειας και σε επίδομα αδείας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι συμβασιούχοι με σύμβαση έργου εξαιρούνται από αυτό το δικαίωμα.
Πόσες ημέρες αδείας δικαιούμαι ;
Ο αριθμός των ημερών για κάθε εργαζόμενο μπορεί να διαφέρει και εξαρτάται από το αν εργάζεται πενθήμερο ή εξαήμερο, από το πόσο έχει εργαστεί μέσα στη χρονιά καθώς και από το πόσα χρόνια δουλεύει στον εργοδότη και γενικότερα. Η άδεια υπολογίζεται με βάση τους μήνες εργασίας πολλαπλασιασμένους με την αναλογία ανά μήνα (Χ μέρες άδειας/12 μήνες). Δηλαδή, αν ένας πρωτοδιόριστος έχει εργαστεί έξι μήνες μέσα στο 2009, θα πρέπει να κάνει την ακόλουθη πράξη:20 ημέρες άδεια (ο αριθμός που θα δικαιούνταν αν είχε εργαστεί όλο το χρόνο) επί έξι μήνες (το διάστημα που εργάστηκε) δια 12 (που είναι οι μήνες του χρόνου). Έτσι, προκύπτει ότι δικαιούται δέκα ημέρες άδεια. Χαρακτηριστικά είναι και τα ακόλουθα παραδείγματα:
Παράδειγμα α'
Μισθωτός ξεκινάει εργασία (πενθήμερο) την 1/5 του έτους .
Ημέρες άδειας που δικαιούται την 1η Αυγούστου: 3(μήνες) * 20/12 = 5 ημέρες. Εννοείται ότι ο εργαζόμενος, θα δικαιούται πρόσθετη άδεια για το χρονικό διάστημα έως το τέλος του έτους.
Παράδειγμα β'
Μισθωτός ξεκίνησε να εργάζεται εξαήμερο την 1/4/2008 και ζητάει άδεια την 1/7/09.
Ημέρες άδειας: Βρίσκεται στο δεύτερο έτος, και έχει εργαστεί 6 μήνες μέχρι την 1/7 άρα δικαιούται 6 * 25/12 = 12,5 ημέρες
Παράδειγμα γ'
Μισθωτός ξεκίνησε να εργάζεται πενθήμερο το 2000.
Ημέρες άδειας τον Ιούλιο του 2009 : Έχει ξεπεράσει τα τρία χρόνια εργασίας άρα δικαιούται 22 μέρες και μπορεί να τις πάρει οποτεδήποτε μέσα στη χρονιά. Μέρες άδειας που δικαιούται: 22
Αναλυτικά, οι ημέρες αδείας που δικαιούται ένας εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ανάλογα με την προϋπηρεσία του αλλά και το σύστημα απασχόλησής του (5νθήμερο ή 6ήμερο) έχουν ως εξής:
έτη εργασίας
απασχόληση
5νθήμερη

6ήμερη

1
20
24
2
21
25
3 και πάνω
22
26απασχόληση5νθήμερη

6ήμερη

Χρόνια προϋπηρεσίας

Γενικότερα

12

25
30
25

26
31
Στον ίδιο εργοδότη

10

25
30
25

26
31
Πότε μπορώ να πάρω την άδεια μου;
Ο γενικός κανόνας για την άδεια είναι ότι δίνεται ύστερα από συμφωνία του εργαζόμενου με τον εργοδότη και αφορά την αναλογία για τις μέρες που έχει εργαστεί μέσα στο χρόνο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Από εκεί και πέρα ο εργαζόμενος μπορεί και πρέπει να ζητήσει εγγράφως την άδεια δύο μήνες πριν την ημερομηνία που θέλει να απουσιάσει και ο εργοδότης αντίστοιχα είναι υποχρεωμένος να δώσει την άδεια το πολύ εντός διμήνου πάλι από την ημερομηνία που ζητήθηκε. Επίσης ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να δώσει άδεια στους μισούς τουλάχιστον από τους μισθωτούς του στο διάστημα από 1η Μαίου με 30 Σεπτέμβρη. Εξαίρεση υπάρχει στο τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα, όπου ο μισθωτός μπορεί να πάρει ολόκληρη την ετήσια άδειά του οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο έτος αυτό. Δηλαδή από την πρώτη μέρα εργασίας στο τρίτο χρόνο μπορεί να πάρει και τις 22 ημέρες που δικαιούται και όχι αναλογία που αντιστοιχεί στο πόσο εργάστηκε μέχρι τότε.
Τι γίνεται εάν μου αρνούνται την άδεια μου;
Ο εργοδότης έχει υποχρέωση από το νόμο να χορηγήσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους την αναλογία - ποσοστό των ημερών αδείας που δικαιούται ο μισθωτός, με βάση το πόσο εργάστηκε στο έτος αυτό. Η άδεια αυτή θα πρέπει να δίνεται ακόμη και αν δεν την ζητήσει ο εργαζόμενος. Σε περίπτωση που η άδεια δεν δοθεί μέσα στο έτος, από σφάλμα του εργοδότη (άρνηση, πταίσμα ή αμέλεια), τότε ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει στον εργαζόμενο τις διπλάσιες αποδοχές αδείας.
Μπορώ να “υποχρεωθώ” σε άδεια από τον εργοδότη μου;
Ο εργοδότης μπορεί να χορηγήσει ομαδικώς τις άδειες σε περίοδο που η επιχείρηση κλείνει.
Μπορεί γυρνώντας από τις διακοπές να βρεθώ χωρίς δουλειά;
Απαγορεύεται να γίνει απόλυση του μισθωτού κατά τη διάρκεια της άδειας του, ο νόμος όμως έχει ένα παράθυρο που επιτρέπει να του γνωστοποιηθεί η απόλυση του που θα πραγματοποιηθεί κάποια άλλη μέρα μετά τη λήξη της άδειας.
Πόσα χρήματα είναι το επίδομα αδείας;
Μαζί με την άδεια, ο εργαζόμενος εισπράττει αποδοχές αδείας που είναι ο μισθός του σαν να δούλευε κανονικά, καθώς και επίδομα αδείας . Το ποσό του επιδόματος αδείας, υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές αδείας-είναι δηλαδή ίσο με τον μισθό που θα έπαιρνε αν δούλευε τις ημέρες αυτές με τον περιορισμό ότι δε μπορεί να υπερβεί:
  1. για όσους αμείβονται με μισθό, το μισό μισθό,και
  2. για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή ποσοστά, τα 13 ημερομίσθια.
Έτσι λοιπόν, -οι μισθωτοί οι οποίοι παίρνουν μέρος της άδειας ή ολόκληρη την άδεια, δικαιούνται και ανάλογες αποδοχές επιδόματος αδείας τόσο για το πρώτο και δεύτερο ημερολογιακό έτος, όσο και για τα επόμενα έτη.
Πότε παίρνω τα χρήματα της άδειας και του επιδόματος;
Τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται στον μισθωτό με την έναρξη της άδειας του.