1:44 μ.μ.
0
Πιο πολλά κλιμάκια του ΥΠΕΕ προβλέπεται να έχουν οι τουριστικές περιοχές .Ήδη εδώ στην περιοχή της Ερμιονίδας οι επαγγελματίες και ειδικά όσοι ασχολούνται με το χώρο του φαγητού και της διασκέδασης το έχουν νιώσει για τα καλά .Δεν υπάρχει Παρασκευοσαββατοκύριακο που να μην είναι ένα ή δύο κλιμάκια του ΥΠΕΕ. Πάρακάτω δημοσιεύω το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και οικονομικών με το οποίο επεκτείνονται οι έλεγχοι από την υπηρεσία ειδικών ελέγχων (ΡΑΜΠΟ):

ΥΠΕΕ- Επέκταση των ορίων χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Υπ.Ε.Ε.
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (Υπ.Ε.Ε.)
Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επέκταση των ορίων χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Υπ.Ε.Ε.

Την επέκταση των ορίων χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Υπ.Ε.Ε., αποφάσισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαθανασίου, κατόπιν εισηγήσεως της Υπ.Ε.Ε. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση της Υπ.Ε.Ε. μπορεί πλέον να ασκήσει το ελεγκτικό της έργο και εκτός των σημερινών ορίων της.

Κατʼ αυτό τον τρόπο, μεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται η αρτιότερη άσκηση των ελέγχων, αυξάνεται η δυνατότητα αυτόνομης ολοκλήρωσης των υποθέσεων που χειρίζεται κάθε Διεύθυνση, καθώς αυτές συχνά αφορούν ευρύτερες περιοχές της χώρας, ενισχύεται η δυνατότητα συνεργασίας σε σύνθετες και κοινές επιχειρήσεις, επιτυγχάνεται η συμπληρωματικότητα και η εξειδίκευση όμορων Διευθύνσεων και διευκολύνεται η κάλυψη περιστασιακών αδυναμιών σε ανθρώπινο δυναμικό.

Με την απόφαση αυτή, η οποία συνδυάζεται και διευκολύνει τη νέα μεθοδολογία που εισάγει η Υπ.Ε.Ε. στο ελεγκτικό της έργο, καθίσταται εφικτός ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μεγάλων επιχειρήσεων σε πανελλαδική κλίμακα, προκειμένου ομοειδείς επαγγελματικές κατηγορίες να ελέγχονται ταυτόχρονα. Επίσης, επιτυγχάνεται η αρτιότερη κάλυψη των σημείων εισόδου και διακίνησης εμπορευμάτων, αλλά και η αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας, η οποία εκφεύγει, συνήθως, των στενών γεωγραφικών ορίων μιας περιοχής.

Η προγραμματισμένη μεταβολή των γεωγραφικών ορίων δράσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Υπ.Ε.Ε., αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του νέου προγράμματος θερινών εξορμήσεων της υπηρεσίας, οι οποίες, σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, θα πραγματοποιηθούν με βάση τη νέα μεθοδολογία των πανελλαδικών ελέγχων ομοειδών επιχειρήσεων, με μεταβαλλόμενη στόχευση ανά εβδομάδα. Ο σχεδιασμός αυτός και η τμηματική εβδομαδιαία υλοποίησή του επιτρέπει ευρύτερους, ταχείς και πιο αποτελεσματικούς ελέγχους, με περιορισμό της πιθανότητας υποκειμενικής επιλογής των ελεγχόμενων επιχειρήσεων και επαγγελματιών.