9:51 μ.μ.
0
Αισιόδοξο μήνυμα στους απανταχού bloggers και νέα διάσταση στο θέμα της γνωμοδότησης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γ. Σανιδά, για την κατάργηση της ανωνυμίας των bloggers έδωσε χθες ο pρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων κ. Γεραρής, κατά την παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Αρχής για το 2008.
Μολονότι δεν θέλησε να σχολιάσει τη γνωμοδότηση, καθώς -όπως είπε- δεν την είχε ακριβώς υπ’ όψιν του, ο κ. Γεραρής τόνισε ότι αυτή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα αν δεν έχει ληφθεί υπόψη η οδηγία 2002/58 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που έχει επικυρωθεί από τη Βουλή.
Κι αυτό γιατί στο νόμο 3471/2006 ορίζεται σαφώς ότι η χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών -σ.σ. ανάμεσα σε αυτές είναι και τα blogs- που παρέχονται μέσω δημοσίου δικτύου επικοινωνιών και των διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και των συναφών δεδομένων κίνησης και θέσης, προστατεύεται από το απόρρητο των επικοινωνιών. Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή μόνο υπό τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Συντάγματος.
Όσον αφορά στα των πεπραγμένων, το 2008 διεκπεραιώθηκαν 1.838 υποθέσεις που αφορούν προσφυγές ή καταγγελίες, ερωτήματα, γνωστοποιήσεις και αιτήσεις για άδεια τήρησης αρχείου ευαίσθητων δεδομένων, ή διαβίβασης σε χώρες εκτός Ε.Ε. Σε 24 από τις 69 αποφάσεις επιβλήθηκαν κυρώσεις, ενώ σε 18 περιπτώσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 673.000 ευρώ.
Ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης τονίζοντας ότι η Αρχή ετοιμάζει αναθεώρηση της οδηγίας, ώστε να διευκρινιστούν διάφορα θέματα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις, από εργασιακούς χώρους μέχρι και μονοκατοικίες, η εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων γίνεται χωρίς καμία περίσκεψη.
Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την άρση της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο κ. Γεραρής γνωστοποίησε πως από το υπουργείο Δικαιοσύνης εστάλησαν πριν από λίγες μέρες δυο τροπολογίες, προκειμένου να γνωμοδοτήσει η Αρχή. Η μία εξαιρεί από το πεδίο νόμου και τον έλεγχο της αρχής, την επεξεργασία επικοινωνιών με ειδικά τεχνικά μέσα, από οποιαδήποτε δημόσια αρχή για λόγους ασφάλειας και άμυνας της χώρας. Η δεύτερη τροπολογία αφορά τροποποίηση διατάξεων του κώδικα ποινικής δικονομίας για την τήρηση αρχείου δεδομένων DNA. Με αυτή φεύγει ο έλεγχος από την αρμοδιότητα των δικαστικών αρχών και μεταβιβάζεται στις αστυνομικές αρχές, ύστερα από εντολή εισαγγελέα. Ο κ. Γεραρής χαρακτήρισε «ασφυκτικά» τα χρονικά πλαίσια για τόσο σοβαρά ζητήματα και υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση θα πρέπει να περιμένει τη γνωμοδότηση της Αρχής, που αναμένεται μέσα στον Ιούλιο». Επισήμανε, μάλιστα, την ανάγκη για περαιτέρω στελέχωση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με διπλασιασμό των οργανικών θέσεων.
ΠΗΓΗ: ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ