7:24 μ.μ.
0
Η «ΑΦΗΣ – Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών» είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει αναλάβει την εναλλακτική διαχείριση μπαταριών. Στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου στο πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών, προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι ανακύκλωσης με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Προς αυτό το σκοπό η AKS HOTELS συντόνισε τη στρατηγική της σε θέματα περιβαλλοντικής δράσης και πράσινης ανάπτυξης εξοπλίζοντας τα ξενοδοχεία της στο Πόρτο Χέλι και στη Κρήτη με τους απαραίτητους ειδικούς κάδους, τοποθετώντας τους στο χώρο της reception κάθε ξενοδοχείου.

Η ανταπόκριση τόσο του ίδιου του προσωπικού όσο και των επισκεπτών στη προσπάθεια αυτή της AKS HOTELS ήταν πραγματική εντυπωσιακή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη στο πρώτο δεκαπενθήμερο τοποθέτησης των ειδικών κάδων ανακύκλωσης στο AKS Porto Heli & AKS Hinitsa Bay τα στελέχη των ξενοδοχείων επικοινώνησαν με την «ΑΦΗΣ» προκειμένου να γίνει συλλογή μεγάλης ποσότητας μπαταριών προς ανακύκλωση.

Η AKS HOTELS, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητάς της το 1999, έχει επενδύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια σε δραστηριότητες σχετικά με την ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα γενικότερης διαφύλαξης του περιβάλλοντος, τόσο στους χώρους των ξενοδοχείων όσο και στο πλήρως αυτόνομο Συνεδριακό Κέντρο στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας συνολικής έκτασης 14.000 τ.μ.