9:19 π.μ.
0

Τα ποσά που καταβάλλονται ως αποζημίωση απόλυσης αλλά και σε κάθε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης ή της σχέσης εντολής που συνδέει τον εργοδότη ή εντολοδόχο με τον δικαιούχο της αποζημίωσης φορολογείται με συντελεστή 20% αφού πρώτα αφαιρεθεί ποσό 20.000 ευρώ. Ο φόρος παρακρατείται και αποδίδεται στο Δημόσιο από τον εργοδότη, ο δε εργαζόμενος για το ποσό αυτό δεν έχει καμιά άλλη φορολογική υποχρέωση.

Ο τρόπος αυτός φορολογίας ισχύει ανεξάρτητα από το ύψος της αποζημίωσης.
Το ποσό αυτό μπορεί ο φορολογούμενος να το συμπεριλάβει στα εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο ή απαλλάσσονται του φόρου και έτσι να ληφθεί υπόψη για τη μείωση τεκμηρίου.