7:14 μ.μ.
0
Η Λέσχη Μοτοσικλέτας Ερµιονίδας διοργανώνει τον τέταρτο αγώνα του Πελοποννησιακού Κυπέλλου Scramble 2009 στις 29 Νοεµβρίου. Ο θεσµός αυτός ξεκίνησε πολύ δυναµικά την προηγούµενη χρονιά συγκεντρώνοντας πλήθος συµµετοχών από όλη την Πελοπόννησο αλλά και από άλλες περιοχές. Ο πρώτος αγώνας του 2009 διοργανώθηκε στις 22/3 στην Σελλασία του ?ήµου Οινουντως από τον Α.Μ.Ο.Σ. Σπάρτης και χαρακτηρίστηκε από τις άσχηµες καιρικές συνθήκες των ηµερών. Ένα µήνα µετά, η Μοτολέσχη Ξυλοκάστρου διοργάνωσε τον δεύτερο αγώνα σε µια πανέµορφη περιοχή µέσα στο δάσος στο Σαραντάπηχο Κορίνθιας. Στις 25 Οκτωβρίου στο λασπµένο Πετροχώρη Αχαίας διεξήχθει ο τρίτος αγώνας του θεσµού.
Όλοι οι αγώνες έδωσαν δυνατό θέαµα και το ίδιο αναµένεται και στον τέταρτο που διοργανώνεται από τη ΛΕ.ΜΟ.ΕΡ. σε συνδιοργάνωση µε το Δήµο Κρανιδίου και στήριξη και χορηγίες απο πολλές επιχειρήσεις της περιοχής. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 11:30, µε πρόσβαση από το Κρανίδι. Για τους φίλους των τετράτροχων (ATV & QUAD) έχουµε φροντίσει ώστε να απολάυσουν αγώνα σε διαδροµή για QUAD.

Περισσότερες πληροφορίες στο 6932 470.556 - Βόλης Ιωάννης

ΕΙ?ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΛΕ.ΜΟ.ΕΡ.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΔΟΡΟΥΦΙ ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

1) ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
ENDURO MOTOCROSS

2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
SC1 100cc έως 144cc δίχρονα από 175cc έως 250cc τετράχρονα
SC2 175cc έως 250cc δίχρονα από 290cc έως 450cc τετράχρονα
SC3 251cc έως 500cc δίχρονα από 451cc έως 650cc τετράχρονα
SC CHAMPION (αναβάτες κατέχοντες έως και την 4η θέση σε Πανελλήνια Πρωταθλήµατα Enduro-Scramble-Motocross τα έτη 2006, 2007, 2008 ανεξαρτήτως κυβισµού της Μοτοσυκλέτας)

ATV (τετράτροχα απο 125cc και άνω
QUAD (τετράτροχα 4x4 απο 125cc και άνω)

Οι µοτοσικλέτες ελέγχονται σύµφωνα µε τους τεχνικούς κανονισµούς FIM OME Enduro motocross (οµολογκασιόντων εργοστασίων).

ΦΟΝΤΑ
Τα φόντα είναι ευδιάκριτα και ευανάγνωστα . Ο πρώτος αριθµός δηλώνει την κατηγορία (SC1 1.., SC2 2.., κ.ο.κ
Τα νούµερα θα δοθούν από την γραµµατεία µε την δήλωση συµµετοχής.

3) ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η ΛΕ.ΜΟ.ΕΡ. µετά από έγκριση της ΟΜΕ οργανώνει αγώνα scramble στην περιοχή ΔΟΡΟΥΦΙ ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ.

Ο Αγώνας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε
Α)  Τον δικαιοδοτικό κώδικα της OME
Β)  Τον Γενικό κανονισµό Αγώνων motocross - scramble της ΟΜΕ
Γ)  Τον τεχνικό κανονισµό αγώνων ΜΧ της ΟΜΕ
Δ)  Την Προκήρυξη Πρωταθληµάτων Κυπέλλων της ΟΜΕ
Ε)  Τον παρόντα ειδικό Κανονισµό

4) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Μέλη ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ - ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

5) ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Διαιτητής: ΒΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Aλυτάρχης: ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒοηθόςΑλυτάρχη: ΤΟΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γραµµατεία: ΒΟΛΗ ΛΙΛΑ - ΠΑΡΑΣΑΚΗ ΝΙΚΗ - ΓΕΩΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Έφοροςκριτών: ΠΟΥΛΟΣΤΑΚΗΣ
Τεχνικόςέφορος: ΠΙΣΚΙΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Χρονοµέτρηση: INFOMEGA
Υπευθυνοςαποτελεσµάτων: INFOMEGA
Ιατρός του αγώνα: Ιατρός ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
Aστυνοµικό τµήµα Κρανιδίου
Αστυνοµική Διεύθυνση Αργολίδας

6) ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Η Δηλώσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές από Κυριακή 22/11/09 µέχρι την Πέµπτη 26/11/09 και ώρες 17:00 έως 22:00 στα γραφεία του συλλόγου και στο τηλ./fax: 27540 71792
Το παράβολο συµµετοχής ορίζεται στα 55 ευρώ
Oι αναβάτες µε δική τους ευθύνη εγγράφονται στην επιθυµητή κατηγορία.
Όσοι αναβάτες δηλώσουν εκπρόθεσµα συµµετοχή θα επιβαρυνθούν µε το παράβολο εκ πρόθεσµης συµµετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 23 ευρώ

7) ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο τεχνικός έλεγχος θα διεξαχθεί από της 08:30 έως 10:30 στο χώρο του αγώνα σύµφωνα µε το πρόγραµµα.

8) ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (parcferme)
Πλησίον του τεχνικού ελέγχου θα υπάρχει χώρος, όπου οι µοτοσικλέτες θα εισέρχονται σε αυτόν αµέσως µετά τον τεχνικό έλεγχο. Αµέσως µετά τον τερµατισµό του αγώνα όλες οι µοτοσυκλέτες θα εισέλθουν στο χώρο του parc ferme και θα παραµείνουν εκεί για 15 λεπτά.

9) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΤΩΝ
Η ενηµέρωση των αναβατών θα γίνει µετά το τέλος του τεχνικού ελέγχου.

10) ΔΟΚΙΜΕΣ
Αναγνώριση διαδροµής µε πλοηγό (η προσπέραση πλοηγού από αναβάτη επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οι δοκιµές στη διαδροµή του αγώνα εκτός του γύρου αναγνώρισης.

11) ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Η διαδροµή είναι σηµατοδοτηµένη και έχει µήκος 6,854 χιλ. περίπου.

12) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΩΝΑ
A) Η διάρκεια του αγώνα ορίζεται 90’ + 1 γύρο
Β) Το µήκος της διαδροµής είναι 6,854 χιλιόµετρα
Γ) για να θεωρηθεί αναβάτης τερµατίσας πρέπει να καλύψει το λιγότερο το 75% του νικητή της κατηγορίας του.
Δ) βαθµολογούνται οι είκοσι πρώτοι αναβάτες. 25-22-20 κλπ.
Ε) Τα τετράτροχα θα τρέξουν 20’ +1 γύρο σε διαδροµή περίπου 2 χιλιοµέτρων

13) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Η Εκκίνηση θα γίνει στις 29/11/2009 και ώρα 11:30 µε τους αναβάτες επάνω στις µοτοσικλέτες και τους κινητήρες σβηστούς. Η εκκίνηση δίδεται µε το πέσιµο της σηµαίας ή µε ηχητικό σήµα.

14) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ
Η εξωτερική βοήθεια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ (εκτός του χώρου επισκευών(pits),
Σε περίπτωση πού αναβάτης δεχθεί εξωτερική βοήθεια τίθεται εκτός αγώνος
Ο ανεφοδιασµός επιτρέπεται µόνον στο χώρο των PITS µε τον κινητήρα σβηστό.
Κάθε αναβάτης δικαιούται να έχει στα pits 2 µηχανικούς.

15) ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νικητής είναι ο αναβάτης πού περνά πρώτος τη γραµµή τερµατισµού σε 90’ + 1 γύρο

16) ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις µπορούν να γίνουν έως 30 λεπτά µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων.
Γιατεχνικάθέµατα15 λεπτά µετά την λήξει του αγώνα
Το παράβολο ένστασης ισούται µε το διπλάσιο της συµµετοχής αγωνιζοµένου στον αγώνα. Το παράβολο έφεσης ισούται µε το τριπλάσιο του παραβόλου συµµετοχής του αγωνιζοµένου στον αγώνα. Παράβολο τεχνικών εργασιών ορίζεται από τον Πρόεδρο αγωνοδικών ή τον διαιτητή του αγώνα, σύµφωνα µε της εγκυκλίους της ΟΜΕ.

18) ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Κύπελλα παίρνουν οι 6 πρώτοι κάθε κατηγορίας και µετάλλια όλοι οι τερµατίσαντες. Στα τετράτροχα κύπελλα παίρνουν οι 3 πρώτοι κάθε κατηγορίας και µετάλλια όλοι οι τερµατίσαντες.

19) ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η ΟΜΕ η διοργανώτρια λέσχη η οργανωτική επιτροπή καθώς και οι οδηγοί των αγώνων δεν φέρουν καµία ευθύνη έναντι τρίτων για τυχόν ατύχημα πού µπορεί να συµβεί κατά την διάρκεια των δοκιµών και του αγώνα.
Η Αστική ευθύνη βαρύνει την Ασφαλιστική Εταιρεία µε την οποία έχει συναφθεί συµβόλαιο κάλυψης κινδύνων από αυτές τις δραστηριότητες.