9:29 π.μ.
0
Έως το τέλος Νοεμβρίου θα κατατεθεί στη Βουλή για να ψηφιστεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τους διορισμούς στο Δημόσιο, που έχει τεθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευση. Μόλις πάρει το πράσινο φως από τη Βουλή θα αρχίσουν να τρέχουν εκ νέου οι προκηρύξεις που είχαν παγώσει το τελευταίο διάστημα, τροποποιημένες με βάση τις αλλαγές που προβλέπονται στο νομοσχέδιο.
Τα πάνω κάτω στις προσλήψεις στο Δημόσιο φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο όλες οι προσλήψεις υπάγονται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ, ενώ τροποποιούνται και τα μόρια που λαμβάνει κάθε υποψήφιος ανάλογα με τους τίτλους σπουδών, την εμπειρία ή τους μήνες ανεργίας.  ή τους μήνες ανεργίας.

Βασικό στοιχείο των αλλαγών είναι πως πλέον τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για όλες τις κατηγορίες προσλήψεων- μόνιμου και εποχικού προσωπικού ή με σύμβαση έργου- θα έχει το ΑΣΕΠ, καθώς αναλαμβάνει τόσο την έγκριση των προκηρύξεων όσο και τον έλεγχο των διαδικασιών. Έτσι, κάθε φορέας θα πρέπει να στέλνει αιτήματα προς την ανεξάρτητη Αρχή, προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει σε οποιαδήποτε πρόσληψη.

Ειδικότερα, για την κατηγορία μόνιμου προσωπικού αναμορφώνονται τα μόρια για τους τίτλους σπουδών, που πλέον θα έχουν μεγαλύτερη αξία για τον διορισμό, ενώ περιορίζονται λίγο τα μόρια για την εμπειρία που μπορούν να φτάσουν τα 408 έναντι 420 μορίων τα οποία συγκέντρωναν σήμερα οι υποψήφιοι με 5ετή προϋπηρεσία.

Στο προσωπικό ορισμένου χρόνου αντιθέτως η εμπειρία ενισχύεται, και για την πενταετή προϋπηρεσία κάποιος υποψήφιος θα λαμβάνει με το νέο καθεστώς έως 408 μόρια από 300 που προβλεπόταν με το ισχύον σύστημα. Παράλληλα μειώνεται η μοριοδότηση της ανεργίας καθώς οι υποψήφιοι θα μπορούν να λάβουν μέχρι 800 μόρια για ένα έτος ανεργίας, ενώ σήμερα συγκέντρωναν 1.400 μόρια. Η διάρκεια των συμβάσεων ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες, με εξαίρεση το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών, για το οποίο η διάρκεια μπορεί να φτάσει και τους 11 μήνες.

Με το σταγονόμετρο θα εγκρίνονται μετά την ψήφιση του νέου νόμου οι συμβάσεις έργου και μόνον εφόσον είναι πραγματικές και δεν υποκρύπτουν την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών. Στόχος είναι το καθεστώς αυτό απασχόλησης να αντικατασταθεί με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και στη συνέχεια με την πρόσληψη τακτικού προσωπικού. Για τον λόγο αυτό εξάλλου δεν επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης έργου σε περίπτωση που υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στους φορείς.

Μόνον για ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι το τέλος του 2010 θα δοθεί η δυνατότητα στους φορείς να προσλαμβάνουν με σύμβαση έργου, ανεξάρτητα εάν έχουν ή όχι κενές οργανικές θέσεις, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Και σε αυτή την περίπτωση όμως θα πρέπει να δοθεί έγκριση από το ΑΣΕΠ και να εκδοθεί απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.

Τροποποιήσεις επέρχονται με το νέο καθεστώς και για το τεστ δεξιοτήτων, το οποίο αποκτά πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα ως προσόν διορισμού στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο θα πολλαπλασιάζεται ο βαθμός των υποψηφίων από 3, που είναι σήμερα, γίνεται 4 ενώ η ισχύς των αποτελεσμάτων από τρία έτη θα φτάσει με τον νέο νόμο τα δέκα έτη. Παράλληλα η συχνότητα διενέργειας του τεστ δεξιοτήτων, αντί για ένα έτος με βάση το ισχύον καθεστώς, πηγαίνει στα δύο έτη.

Με το νομοσχέδιο θα καταργηθεί επίσης και η διαδικασία της προφορικής συνέντευξης, που μπορούσαν να βάζουν ορισμένοι φορείς ως κριτήριο διορισμού και για την οποία υπήρχαν σοβαρές ενστάσεις ως προς την αξιοκρατική διενέργειά της από το ΑΣΕΠ. Πλέον θα διενεργούνται συνεντεύξεις μόνον για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό και θα γίνονται αποκλειστικά από την ανεξάρτητη Αρχή σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος Πεπονή του 1994.