12:33 μ.μ.
0

Αντισυνταγματική έκρινε η Ολομέλεια του ΣτΕ την νομιμοποίηση αυθαιρέτων νέας γενιάς, που κτίστηκαν εντός και εκτός σχεδίου πόλεων μετά την 31η Ιανουαρίου 1983, οπότε άρχισε η ισχύς του «νόμου Τρίτση» (Ν.1337/1983).

Με την απόφαση αυτή τα αυθαίρετα αφενός έπρεπε να έχουν ήδη κατεδαφιστεί, και αφετέρου δημιουργείται νέα εμπλοκή στο θέμα των ημιυπαίθριων χώρων, που θεωρούνται αυθαίρετες κατασκευές εφόσον κτιστούν, κλειστούν με τζαμαρίες κτλ.

Συγκεκριμένα, η νομιμοποίηση αυθαιρέτων νέας γενιάς, αναφέρεται στην απόφαση της Ολομέλειας, «αντιβαίνει στις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου και του σεβασμού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου, εφόσον θεμελιώδης επιδίωξη του κράτους δικαίου είναι η πραγμάτωση του Δικαίου στην Πολιτεία, που πρωτίστως επιτυγχάνεται με τη διαφύλαξη του κύρους του νόμου».

Και συνεχίζει η Ολομέλεια: «η υποχρέωση αυτή του Κράτους επιτελείται, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση πάγιων διατάξεων που ρυθμίζουν την ατομική και κοινωνική δραστηριότητα των πολιτών οι οποίοι, βάσει των κανόνων αυτών και μέσα στα πλαίσια της ρυθμίσεώς τους, ασκούν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα ατομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα και μετέχουν στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (άρθρο 5 παρ. 1 Συντάγματος)».

Εξάλλου, «ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου, που αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας, επιβάλλουν στο Κράτος την υποχρέωση να εγγυάται υπέρ των πολιτών την πιστή εφαρμογή των νόμων, να προασπίζει τα νομίμως και όχι παρανόμως κτηθέντα από τους πολίτες αγαθά, καθώς και να σέβεται και να προάγει με κάθε πρόσφορο μέσο την εμπιστοσύνη των πολιτών στον νόμο και την έννομη τάξη, την ύπαρξη και τη διατήρηση της οποίας εγγυάται η αποτελεσματική λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών επιβολής και εφαρμογής του νόμου» συνεχίζει η σχετική απόφαση.

«Στη δε συνταγματική αρχή της ισότητας αντιβαίνει, διότι θέτει σε μειονεκτική μοίρα, έναντι εκείνων των οποίων οι ανεγερθείσες ή διαρρυθμισθείσες οικοδομές είναι αυθαίρετες λόγω παραβιάσεως των ισχυόντων όρων δομήσεως και χρήσεων γης αλλά εντούτοις εξαιρούνται από την κατεδάφιση, τους νομοταγείς πολίτες που έχουν ιδιοκτησία στην ίδια περιοχή και οι οποίοι, μολονότι ενήργησαν κατά την ανέγερση ή διαρρύθμιση μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τις οποίες παρείχαν οι νόμοι, θα υφίστανται του λοιπού εις το διηνεκές τις δυσμενείς πολεοδομικές συνέπειες των αυθαίρετων κατασκευών των γειτόνων τους, οι οποίες, αν και επιβαρύνουν τους όρους διαβιώσεως, διαφεύγουν την κατεδάφισή τους» καταλήγει η απόφαση του ΣτΕ.

Η εν λόγω απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ συνδέεται άμεσα με τους ημιυπαίθριους χώρους. Και αυτό γιατί οι ημιυπαίθριοι χώροι θεωρούνται αυθαίρετες κατασκευές, εφόσον κτιστούν, κλειστούν με τζαμαρίες κ.λπ.

Ειδικότερα, την Ολομέλεια ΣτΕ δεν την απασχόλησε ευθέως ο «νόμος Σουφλιά» για τους ημιυπαίθριους χώρους, αλλά υπόθεση που αφορά αυθαίρετη κατασκευή στην Εκάλη και συγκεκριμένα παλαιό ξενοδοχείο επί της οδού Θησέως 101-103.