4:13 μ.μ.
0
Τις κατευθυντήριες γραμμές των αλλαγών στο ασφαλιστικό παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας, Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος απηύθυνε πρόσκληση προς τους κοινωνικούς εταίρους για συμμετοχή τους στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής των Ειδικών επί του Ασφαλιστικού, των κοινωνικών εταίρων και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, στο πλαίσιο του διαλόγου για το Ασφαλιστικό..
Σύμφωνα με τον κ. Λοβέρδο, στόχος των αλλαγών είναι ο εξορθολογισμός και η εξυγίανση του συστήματος μέσω της μείωσης της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας καθώς και η αντιμετώπιση της σπατάλης στις υπηρεσίες υγείας.
Ως προϋποθέσεις για την επιτυχία του εγχειρήματος, ο υπουργός ανέφερε την ανάγκη συμφωνίας ως προς τους αριθμούς και τα δεδομένα, αλλά και την ταχύτητα με την οποία πρέπει να προωθηθούν οι αλλαγές καθώς το σύστημα αναμένεται να εμφανίσει πρόβλημα χρηματοδότησης μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Γι αυτό ο κ. Λοβέρδος επεσήμανε ότι η Επιτροπή θα έχει ολοκληρώσει το έργο μέχρι τον Απρίλιο του 2010, ώστε οι αλλαγές να έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή μέχρι τον Ιούνιο.
Αναλυτικά τα εννιά μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση είναι:
1) Λογιστικός διαχωρισμός των προνοιακών από τις ασφαλιστικές παροχές. Με την αλλαγή αυτή επιδιώκεται η απόλυτη διαφάνεια στις παροχές και η σαφής οριοθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων του κράτους και των ταμείων. Παράλληλα, η αλλαγή αυτή θα μας επιτρέψει να αναζητήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίοι θα στηρίξουν πολιτικές κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και καταπολέμησης της φτώχειας.

2) Θεσμοθέτηση της βασικής σύνταξης ως κοινής αφετηρίας για όλες τις κύριες συντάξεις και στην ενίσχυση της ανταποδοτικής σχέσης εισφορών - παροχών, καθώς και στην ενίσχυση των κινήτρων ασφάλισης και παραμονής στην εργασία (εξάλειψη των κινήτρων για πρόωρη συνταξιοδότηση). «Πρέπει να γίνει σαφές προς κάθε κατεύθυνση: ένσημο δεν πρέπει και δεν μπορεί να πηγαίνει χαμένο» είπε ο κ. Λοβέρδος.

3) Άρση των αδικιών που εμφανίζει σήμερα η διαδοχική ασφάλιση, έτσι ώστε, πέραν της διευκόλυνσης και του δίκαιου υπολογισμού της σύνταξης για τον ασφαλισμένο, να διευκολυνθεί η κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

4) Σύσταση ενιαίων τοπικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, ώστε να καλύπτεται το σύνολο του πληθυσμού από τις μονάδες αυτές.

5) Ενοποιήσεις των ταμείων κύριας ασφάλισης, με κατεύθυνση τη συγκρότηση τριών ομάδων (Μισθωτοί, Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες), μετά την εκπόνηση αναγκαίων μελετών. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σήμερα και να προβλέπει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ασφαλιστικής και διοικητικής ενοποίησης σε βάθος δεκαετίας. Στο πλαίσιο αυτό είναι απολύτως απαραίτητη η αναζήτηση βιώσιμων σχημάτων για την επικουρική ασφάλιση.

6) Ενίσχυση των κινήτρων εθελοντικής παραμονής στην εργασία μετά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

7) Ενιαίο καθεστώς για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και την επικαιροποίησή του μετά από τις αναγκαίες μετρήσεις και μελέτες, με την απαραίτητη επιστημονική συνδρομή. Στη θέσπιση, επίσης, ενιαίου καθεστώτος απονομής συντάξεων με αναπηρία, σε όλα τα ταμεία. Και στη θέσπιση, τέλος, ενιαίου πλαισίου μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την απασχόληση των συνταξιούχων.

8) Καθιέρωση πάγιου συστήματος ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων προς τα Ταμεία, ενός σταθερού δηλαδή συστήματος, που θα λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και ενιαίους κανόνες (αυτό μπορεί να γίνει με την βελτίωση του υπάρχοντος πλαισίου του Ν.2676/1999).

9)  Ανασύσταση του Εθνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών, με χρηματοδότηση που θα προέρχεται από την άμεση φορολογία, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και άλλες πηγές που πρέπει να αναζητηθούν. Η προβλεπόμενη σήμερα χρηματοδότηση κυρίως από τον ΦΠΑ, είναι άδικη για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αλλά και ανεπαρκής.Απαντώντας εξάλλου, στην κριτική για τη δημιουργία μίας ακόμη επιτροπής επιστημόνων, μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες κατά το παρελθόν, ο κ. Λοβέρδος διευκρίνισε τα εξής: «η παρελθούσα εμπειρία από τις αποτυχημένες προσπάθειες επίλυσης του Ασφαλιστικού έχει στα αρνητικά της δεδομένα και την έλλειψη συμφωνίας ως προς τα στοιχεία που συνθέτουν το πρόβλημα (π.χ. σχέση εργαζομένων - ασφαλισμένου, μέσος όρος εξόδου από την αγορά εργασίας, αναλογιστική μελέτη κ.ο.κ.). Κι ακόμη, απουσιάζει κάθε έννοια σύγκλισης και κάθε μορφή συμφωνίας των εταίρων και της πολιτείας ως προς το Ασφαλιστικό. Ο διάλογος συντίθεται, έως σήμερα, από πληθωρικές ιδεολογικές ή "ιδεολογικοειδείς" παρεμβάσεις, αλλά λείπουν η συμφωνία ως προς τα στοιχεία του προβλήματος και οι συνολικές προτάσεις». «Η σημερινή κυβέρνηση και η σημερινή ηγεσία του υπουργείου Εργασίας-Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν έχουν ευθύνη για την κατάσταση αυτή. Θα έχουν όμως ευθύνη, αν παραδώσουν τα πράγματα όπως ακριβώς τα παρέλαβαν», ξεκαθάρισε ο υπουργός.
Ο κ. Λοβέρδος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, «ώστε το πόρισμά τους να εμπεριέχει μία κοινωνικά δίκαιη, βιώσιμη, ορθολογική λύση, με σεβασμό στο δημόσιο και καθολικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού μας συστήματος, μακριά από νέο-φιλελεύθερες συνταγές, που θέτουν σε κίνδυνο τα δικαιώματα και την περιουσία των ασφαλισμένων και του ελληνικού λαού».
ΤΑ ΝΕΑ