9:16 μ.μ.
0

Για πρώτη φορά στα χρονικά του χωριού των Φούρνων ,η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού έγινε στην παραλία του χωριού που βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα περίπου έξω από το χωριό.Αν και οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καλές λόγω του δυνατού αέρα και του ψύχους οι κάτοικοι του χωριού τίμησαν όπως έπρεπε την άγια αυτή ημέρα.Περίπου διακόσια άτομα ήρθαν στην παραλία του Λαμπαγεννά. Ηταν μια πρωτοβουλία του Παπαδημήτρη και του τοπικού συμβουλίου στους όποίους αξίζουν συγχαρητήρια .Ευχόμαστε να είμαστε και του χρόνου με καλύτερη οργάνωση και ακόμα περισσότερο κόσμο.