10:52 π.μ.
0
Παράταση στις συμβάσεις των ιατρών  έως τις 31 Μαρτίου 2010 στις περιοχές που ορίστηκαν με την Υπουργική Απόφαση Φ.40202/27958/2202 και αφορούν τον κλάδο των ξενοδοχουπαλλήλων εξέδωσε το ΙΚΑ με επείγον έγγραφό του πρός όλες τίς αρμόδιες υπηρεσίες.

Αναλυτικά το έγγραφο:

ΠΡΟΣ
1. Όλες τις Ν.Μ.Υ. και Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
και τα Νοσοκομεία ΙΚΑ
2. Όλα τα Υποκ/ματα – Παραρτήματα ΙΚΑ
α) Τμήματα Παροχών
β) Υπηρεσίες Υγείας
(που δεν λειτουργούν με αυτοτέλεια)
ΘΕΜΑ : « Συμβάσεις ιδιωτών ιατρών κατά πράξη και περίπτωση του τ. Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (τ. ΤΑΞΥ) »
Με το ΑΠ Γ32/1395/28-8-09 Γενικό Έγγραφο της Διοίκηση ΙΚΑ ΕΤΑΜ, παρατάθηκαν και παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 31/12/2009, οι συμβάσεις των συμβεβλημένων ιδιωτών ιατρών κατά πράξη και περίπτωση με το τ.ΤΑΞΥ, στις περιοχές που ορίστηκαν με την Υπουργική Απόφαση Φ.40202/27958/2202 και τη Διυπουργική Απόφαση ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ/7/407/οικ. 28784/27-10-2008.
Με το παρόν έγγραφο παρατείνεται η ισχύς των ανωτέρω συμβάσεων μέχρι 31-03-2010 και ως εκ τούτου οι ασφαλισμένοι του τ.ΤΑΞΥ θα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υγείας τόσο από τους υγειονομικούς σχηματισμούς του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, όσο και από τους συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς κατά πράξη και περίπτωση με το τ.ΤΑΞΥ στις ως άνω περιοχές.
Παρακαλούμε να φροντίσετε για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τα παραπάνω.
Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΖΟΠΟΥΛΟΣ