9:12 π.μ.
0


Με απόφαση  του Νομάρχη Αργολίδας  Βασίλη Σωτηρόπουλου ορίζονται για το έτος 2010 οι νέοι αντινομάρχες και πρόεδροι των αντίστοιχων Νομαρχιακών Επιτροπών .

Στην Α΄ Νομαρχιακή Επιτροπή -Διοικητικών και Κοινωνικών Θεμάτων ο κ Ντρούλιας Κωνσταντίνος .

Στην  Β΄ Νομαρχιακή Επιτροπή  Προγραμματισμού – Υποδομών – Περιβάλλοντος – Οικονομικών Θεμάτων ο κ. Θωμόπουλος Ανδρέας .

Στην Γ΄ Νομαρχιακή Επιτροπή  Παραγωγής και Ανάπτυξης η κ. Μπόμπου Αικατερίνη.

Στην Δ΄ Νομαρχιακή Επιτροπή Μεταφορών Επικοινωνιών – Πληροφορικής – Βιομηχανίας και Πολιτισμού – Τουρισμού ο κ. Μήτσας Ιωάννης


Οι αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Επιτροπών έχουν ως εξής:

Α΄ Νομαρχιακή Επιτροπή
Διοικητικών και Κοινωνικών Θεμάτων

Το πλαίσιο αρμοδιοτήτων της περιλαμβάνει αυτές που  αναφέρονται σύμφωνα με τον Οργανισμό Οργάνωσης κ΄ Λειτουργίας της Ν.Α.Αργολίδας στη Γενική Διεύθυνση, στις Δ/νσεις Διοικητικών Υπηρεσιών κ΄ Προσωπικού, Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, ΚΕΠ, Πολιτικών Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ΄ Εκλογών και των υπηρεσιών του τομέα Υποστήριξης του Νομάρχη και των Νομαρχιακών Συλλογικών Οργάνων (άρθρο 2 του ισχύοντος Ο. Ο. κ΄ Λ. της Ν. Α. Αργολίδας) εκτός του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και του Αυτοτελούς Τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ.
 

Β΄ Νομαρχιακή Επιτροπή
Προγραμματισμού – Υποδομών – Περιβάλλοντος – Οικονομικών Θεμάτων

Το πλαίσιο αρμοδιοτήτων της περιλαμβάνει αυτές που αναφέρονται σύμφωνα με τον Οργανισμό Οργάνωσης  κ΄ Λειτουργίας της Ν.Α. Αργολίδας στις Δ/νσεις Σχεδιασμού κ΄ Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας Πολεοδομίας κ΄ Περιβάλλοντος, Οικονομικών Υπηρεσιών και αυτές του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και του Αυτοτελούς Τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ.
 

Γ΄ Νομαρχιακή Επιτροπή
Παραγωγής και Ανάπτυξης

Το πλαίσιο αρμοδιοτήτων της περιλαμβάνει αυτές που αναφέρονται σύμφωνα με τον Οργανισμό  Οργάνωσης κ΄ Λειτουργίας της Ν.Α. Αργολίδας στις Δ/νσεις Εμπορίου, Αγροτικής Ανάπτυξης κ΄ Αλιείας, Εγγείων Βελτιώσεων  και Κτηνιατρικής.
 

Δ΄ Νομαρχιακή Επιτροπή
Μεταφορών Επικοινωνιών – Πληροφορικής – Βιομηχανίας και Πολιτισμού – Τουρισμού

Το πλαίσιο αρμοδιοτήτων της περιλαμβάνει αυτές που αναφέρονται σύμφωνα με τον Οργανισμό Οργάνωσης κ΄ Λειτουργίας της Ν.Α. Αργολίδας στις Δ/νσεις Μεταφορών κ΄ Επικοινωνιών, Πληροφορικής, Ανάπτυξης κ΄ Ορυκτού Πλούτου, Τουρισμού Πολιτισμού Νεότητας κ΄ Αθλητισμού.