2:31 μ.μ.
0Θα τους «αλλάξουν τα φώτα»... Πολίτες από ολόκληρη τη χώρα οργανώνονται, συγκρούονται μετωπικά, αρνούνται να πλη­ρώσουν τα διόδια και απαιτούν να αλλάξουν οι συμβάσεις παραχώρησης των έργων στους μεγαλο­εργολάβους.
Το κίνημα αναπτύσσεται ραγδαία φέρνοντας σε δύσκολη θέση τις ιδιωτικές εταιρείες που εκμεταλ­λεύονται τα διόδια, αφού οι συμβάσεις παραχώρη­σης κινδυνεύουν να τιναχτούν, στην πράξη, στον αέρα!
Οι εργολάβοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, αφού στην περίπτωση που κινηθούν νομικά κατά πολίτη που αρνήθηκε να πληρώσει τα διόδια φοβούνται ότι θα προκαλέσουν «έκρηξη» αντίδρα­σης αλλά και εμπλοκή σε δικαστική διαμάχη με άγνωστη κατάληξη ακόμα και για την ίδια τη σύμβα­ση παραχώρησης. Από την άλλη πλευρά, βλέπουν το κίνημα κατά των διοδίων να γιγαντώνεται και φοβούνται ότι θα βρεθούν απέναντι σε ένα μεγάλο κύμα αντίδρασης, το οποίο επίσης δεν ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν...
Πανάκριβοι κατσικόδρομοι
Το ακτιβισπκό κίνημα άρχισε να αναπτύσσεται σε περιοχές της Αττικής αλλά και σε όλες τις πόλεις της χώρας, όπου είτε υπάρχουν σταθμοί διοδίων είτε στήνονται νέοι για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των εργολάβων.
Οι πολίτες, δηλαδή, πληρώνουν πανάκριβα κατσικόδρομους, κατ' όνομα εθνικές οδούς, αφού οι συμβάσεις παραχώρησης που έχει υπογράψει το ελληνικό Δημόσιο με τους εργολάβους προβλέπουν την προκαταβολική είσπραξη για έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος βρίσκεται ακόμα στα χαρτιά!!!
Το κίνημα κατά των διοδίων απέκτησε πρόσφατα Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις κινήσεις πολιτών που έχουν αναπτυχθεί στην Πάτρα, τη Βόρεια Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Τραγάνα, την Πιερία, τον Βόλο, το Αγρίνιο και την Άρτα, καθώς και μέλη των επιτροπών «Ακρίβεια SΤΟΡ» από ολό­κληρη τη χώρα.
Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αφού οι σχέσεις «αγάπης» των εργολάβων με ορισμένα μέσα ενημέρωσης δεν επιτρέπει την ανάδειξη αυτής της πανελλαδικής πρωτοβουλίας, πολίτες όλων των ηλικιών συμμετέχουν δυναμικά με αποκλεισμούς σταθμών διοδίων και με την ανάπτυξη της «φωνής» τους μέσα από το Διαδίκτυο και τα Blogs - όπως το http://diodiastop.blogspot.com - που έχουν δημιουργήσει για να μπορούν να ενημερώνουν τους πολίτες για την πρωτοβουλία τους και τις κινητοποι­ήσεις τους.
«Προκλητικό ξεπούλημα»   Στην πρώτη πανελλαδική συγκέντρωση των πολι­τών κατά των διοδίων, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου στον Βόλο, τα μέλη της Επιτροπής εξέδωσαν ψήφισμα στο οποίο επισημαίνουν: «Δεν πληρώνουμε διόδια και απαιτούμε να καταργη­θούν οι αποικιακού τύπου συμβάσεις παραχώρησης των εθνικών μας δρόμων. Συμβάσεις που επιτρέ­πουν sτην "παραχωρησιούχο" εταιρεία να τοποθετεί διόδια μετωπικά και πλευρικά όπου και όσα θέλει, αδιαφορώντας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα συγκοινωνιακά προβλήματα που δημιουρ­γούνται, καθώς και να αυξάνει κάθε χρόνο τις τιμές των διοδίων».
Όπως αναφέρουν στο ψήφισμα τους τα μέλη των επιτροπών αγώνα από όλη την Ελλάδα, «αντιδρούμε γιατί οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της χώρας μας, που έχουμε χρυσοπληρώσει την εθνική οδό, από τη φορολογία και από τα πανάκριβα διόδια που τόσα χρόνια πληρώνουμε, καλούμαστε να πληρώ­σουμε για έργα που το κράτος είχε και έχει υποχρέ­ωση να κατασκευάσει και να παρέχει δωρεάν στους πολίτες».
Οι πολίτες μιλούν για «προκλητικό ξεπούλημα των εθνικών μας δρόμων στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα» και επισημαίνουν ότι επιβαρύνεται το εισόδημα κατοίκων και εργαζομένων που είναι υπο­χρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν οπωσδήποτε την εθνική οδό για να πάνε στο σπίτι τους και τη δου­λειά τους «καθώς δεν υπάρχουν παράδρομοι. ούτε αστική συγκοινωνία και κατάλληλο οδικό δίκτυο».
Η πρώτη πανελλαδική κινητοποίηση έγινε λίγες μέρες μετά με αποκλεισμό όλων των σταθμών των διοδίων και η συνέχεια προβλέπεται ακόμα πιο δυναμική, αφού οι επιτροπές πολιτών πληθαί­νουν καθημερινά σε όσες περιοχές της Ελλάδας προβλέπεται η δημιουργία νέων σταθμών διοδίων είτε μετωπικά είτε πλευρικά των εθνικών οδών, με-το μπαγιόκο. φυσικά, να πηγαίνει στις τσέπες των εργολάβων.
Διόδια Stop
Τα μέλη της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα δημιούργησαν και ένα βίντεο 9 λεπτών με τίτλο «Διόδια SΤΟΡ! Δεν πληρώνουμε σε όλη την Ελλάδα», το οποίο ανήρτησαν στο youtube και με το οποίο δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί δεν θα πληρώνουν το αντίτιμο των διοδίων.
Σύμφωνα με το βίντεο, η ακτιβιστική πρωτοβου­λία για να επιτύχει «απαιτεί» να υπάρχει στο αυτο­κίνητο συνοδηγός. Ο οδηγός μόλις φτάσει στον σταθμό των διοδίων ενημερώνει τον/την ταμία ότι δεν προτίθεται να πληρώσει το αντίτιμο γιατί δια­φωνεί με την πολιτική της εκ των προτέρων είσπρα­ξης των διοδίων από τους εργολάβους για έναν υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο και στη συνέχεια ο συνοδηγός κατεβαίνει από το όχημα και ανοίγει την μπάρα.
Τα μέλη της Επιτροπής συμβουλεύουν τους οδηγούς να είναι πάντα ευγενικοί και να μην μπουν σε διαδικασία αντιπαράθεσης με τους υπαλλήλους. Εάν τους ζητηθούν στοιχεία να μην τα δώσουν παρά μόνον τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκι­νήτου και παράλληλα να αρνηθούν οποιονδήποτε διάλογο και απλώς να φύγουν.
Όσον αφορά στις κυρώσεις, οι πολίτες κατά των διοδίων επισημαίνουν ότι σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης (νόμος 3555/2θθ?) του αυτοκινη­τόδρομου ΠΑΘΕ στην εταιρεία «Νέα Οδός Α.Ε.», η «παραχωρησιούχος» εταιρεία μπορεί να απαιτήσει απ' τον χρήστη που δεν πλήρωσε την καταβολή του 20πλάσιου του αντιτίμου σαν αστική ποινή, με κάποιες προϋποθέσεις και διαδικασίες, ζητώντας εν τέλει την έκδοση διαταγής πληρωμής. «Η διάταξη όμως αυτή είναι αντισυνταγματική, αφενός γιατί δεν παρέχει στον πολίτη το δικαίωμα της προηγού­μενης ακρόασης και αφετέρου γιατί παρέχει στο προσωπικό της "παραχωρησιούχου" ιδιωτικής εται­ρείας αρμοδιότητες δημοσίου υπαλλήλου».
Για όλους τους παραπάνω λόγους πρέπει να θεω­ρείται βέβαιο ότι εάν ο «παραχωρησιούχος» προ­σπαθήσει μέσω διαταγής πληρωμής να εισπράξει πρόστιμα απ' τους πολίτες που αρνούνται να πλη­ρώσουν διόδια, τα δικαστήρια, όπου θα προσφύ­γουν αυτοί, θα τους δικαιώσουν και η εταιρεία θα έχει γενικότερα προβλήματα σχετικά με τη νομιμό­τητα της σύμβασης της (που μπάζει από παντού). Και καταλήγουν: «Σε κάθε περίπτωση η άρνηση μας να πληρώνουμε διόδια και το ανέβασμα της μπάρας για να περάσουμε δεν συνιστά κανένα ποι­νικό αδίκημα. Ούτε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχουμε. Γϊ αυτό και η Τροχαία δεν επεμβαίνει».                                             ‘Π’ 31 12 2009