8:39 π.μ.
0

Με υψηλότερα ασφάλιστρα θα χρεώνονται, εκτός από τους βαθμούς που αφαιρούνται στο πόϊντ σύστεμ, όποιοι οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, παραβιάζουν προτεραιότητα, στοπ, ή ερυθρό σηματοδότη, όσοι οδηγούν επικίνδυνα και παραβιάζουν σιδηροδρομικές διαβάσεις. Η σύνδεση των ασφαλίστρων με την παραβατική συμπεριφορά, θα τεθεί σε εφαρμογή από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το πρώτο εξάμηνο του 2010.