11:28 π.μ.
0

 Η Ν.Ε.Λ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.    Την αριθμ. 2/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Λ.Ε. Αργολίδας με την οποία έγινε ο προγραμματισμός επιμορφωτικών προγραμμάτων έτους 2010.
2.    Τον Κανονισμό Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΦΕΚ 794/τ.Β’/31-12-1985).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πρόσληψη εκπαιδευτών, με ωριαία αντιμισθία, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του έτους 2010. Οι εκπαιδευτές-επιμορφωτές που θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των παρακάτω επιμορφωτικών προγραμμάτων:

α/α
Τίτλος
Προγράμματος
Τόπος
Υλοποίησης
Διδακτικές
Ενότητες
Έναρξη-Λήξη
& ώρες
διδασκαλίας
Αναλυτικό &
ωρολόγιο
πρόγραμμα
μαθημάτων
Ειδικότητες
Εκπαιδευτών

1.      
Κοπτική-Ραπτική
Δήμος
Ασκληπιείου
1.Γνωριμία με τα
υλικά (10 ώρες)
2.Κοπτική σε ύφασμα
(30 ώρες)
3.Σχεδιασμός &
κατασκευή σε πατρόν
(35 ώρες)
15/3/2010-
31/5/2010
75 ώρες
Δευτέρα-
Τετάρτη-
Παρασκευή
(17.00-20.00)
Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών και εμπειροτέχνες
2.      
Χορωδιακό τραγούδι
Δήμος
Ασκληπιείου
Μουσική εξιστόρηση,
Μελωδία, ρυθμός,
ύφος, ήθος και
εκμάθηση
15/3/2010-
31/5/2010
75 ώρες
Δευτέρα-
Τετάρτη-
Παρασκευή
(17.00-20.00)
Πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ: Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Απόφοιτοι αναγνωρισμένων Ωδείων
3.      
Οικοτεχνία/Χειροτεχνία
Δήμος
Κρανιδίου
Εργαστήρια (κεριά,
παλαίωση εικόνων,
ψευδοβιτρώ,
χαρακτική σε γυαλί
κ.α.)
15/3/2010-
31/5/2010
75 ώρες
Δευτέρα-
Τετάρτη-
Παρασκευή
(17.00-20.00)
Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών και εμπειροτέχνες
4.      
Κέντημα μηχανής/
χειρός
Δήμος
Κρανιδίου
Εκμάθηση διαφόρων
ειδών κεντήματος
στο χέρι ή και στη
μηχανή
15/3/2010-
31/5/2010
75 ώρες
Δευτέρα-
Τετάρτη-
Παρασκευή
(17.00-20.00)
Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών και εμπειροτέχνες
5.      
Οικοτεχνία/Χειροτεχνία
Δήμος
Ερμιόνης
Εργαστήρια (κεριά,
παλαίωση εικόνων,
ψευδοβιτρώ,
χαρακτική σε
γυαλί κ.α.)
15/3/2010-
31/5/2010
75 ώρες
Δευτέρα-
Τετάρτη-
Παρασκευή
(17.00-20.00)
Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών και εμπειροτέχνες
6.      
Κέντημα μηχανής/
χειρός
Δήμος
Ερμιόνης
Εκμάθηση διαφόρων
ειδών κεντήματος
στο χέρι ή και στη
μηχανή
15/3/2010-
31/5/2010
75 ώρες
Δευτέρα-
Τετάρτη-
Παρασκευή
(17.00-20.00)
Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών και εμπειροτέχνες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα.7.      
Χορωδιακό τραγούδι
Δήμος
Νέας Κίου
Μουσική εξιστόρηση,
Μελωδία, ρυθμός,
ύφος,ήθος και
εκμάθηση
15/3/2010-
31/5/2010
75 ώρες
Δευτέρα-
Τετάρτη-
Παρασκευή
(17.00-20.00)
Πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ: Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Απόφοιτοι αναγνωρισμένων Ωδείων
8.      
Χορωδιακό τραγούδι
Δήμος
Ναυπλίου
Μουσική εξιστόρηση,
Μελωδία, ρυθμός,
ύφος,ήθος και
εκμάθηση
15/3/2010-
31/5/2010
75 ώρες
Δευτέρα-
Τετάρτη-
Παρασκευή
(17.00-20.00)
Πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ: Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Απόφοιτοι αναγνωρισμένων Ωδείων
9.      
Εκμάθηση παραδοσιακών
χορών
Δήμος
Άργους
Θεωρητικές,
παιδαγωγικές,
λαογραφικές
προσεγγίσεις (5 ώρες)
Ύφος, ήθος, ρυθμός
και ο ρόλος των
χορών (5 ώρες)
Χοροί (40 ώρες)
15/3/2010-
30/4/2010
50 ώρες
Δευτέρα-
Τετάρτη-
Παρασκευή
(17.00-20.00)
Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ, Απόφοιτοι Κρατικών και αναγνωρισμένων σχολών χορού
10.   
Χειροτεχνία για ΑΜΕΑ
Ναύπλιο
(κτίριο ΝΕΛΕ)
Εργαστήριο
(γνωριμία με τα υλικά
και κατασκευές)
15/3/2010-
30/4/2010
50 ώρες
Δευτέρα-
Τετάρτη-
Παρασκευή
(17.00-20.00)
Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών και εμπειροτέχνες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματαΔικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο Δημόσιο Τομέα και έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω στις διδακτικές ενότητες και τις ειδικότητες εκπαιδευτών.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι για την συμμετοχή τους είναι:
α/ ειδικό έντυπο αίτησης που υπάρχει στα γραφεία της Ν.Ε.Λ.Ε.,
β/ βιογραφικό σημείωμα,
γ/ τίτλος σπουδών και
δ/ βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή από νόμιμο εξουσιοδοτημένο άτομο στην έδρα της Ν.Ε.Λ.Ε. Αργολίδας, από 1 έως 26 Φεβρουαρίου 2010.

Η Ν.Ε.Λ.Ε. Αργολίδας διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων σε περίπτωση που δεν έχουν καλυφθεί οι ειδικότητες των εκπαιδευτών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία της Ν.Ε.Λ.Ε. Αργολίδας, Παραλιακή οδός Ναυπλίου – Νέας Κίου Διοικητήριο (Α΄ κτίριο, Β΄ είσοδο, 2ο όροφο) ή στα τηλέφωνα: 2752360375 & 2752360376 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ν.Α.Α. www.argolida.gr.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ν.Ε.Λ.Ε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ


Τα επιμορφωτικά προγράμματα χρηματοδοτούνται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας από Εθνικούς Πόρους.