11:00 π.μ.
0
Το έντυπο της φορολογικής δήλωσης των φυσικών προσώπων (Ε1) του Οικονομικού Έτους 2010, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τους φορολογούμενους 01/01/2009 έως 31/12/2009, εκδώθηκε από το Υπουργείο οικονομικών με δώδεκα αλλαγές σε σχέση με το περσινό.
Με δώδεκα αλλαγές εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών το έντυπο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) των φυσικών προσώπων, για το Οικονομικό Έτος 2010, που αφορά τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τους φορολογούμενους από 01/01/2009 έως 31/12/2009. Οι περισσότερες αλλαγές εντοπίζονται στον πίνακα των δαπανών που εκπίπτουν από το εισόδημα ή μειώνουν το φόρο αφού για τα εισοδήματα του 2009 εκπίπτουν εξ'ολοκλήρου τα έξοδα σε γιατρούς και δικηγόρους ενώ όσοι πήραν στεγαστικό δάνειο από την 1η Ιανουαρίου 2009 για την απόκτηση πρώτης ή δευτερεύουσας κατοικίας θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση φόρου.Ειδικότερα:
1. Στον πίνακα 1, ο υπόχρεος (φορολογούμενος) και η σύζυγός του καλούνται να δηλώσουν τα στοιχεία τους. Για πρώτη φορά ζητείται η αναγραφή του αριθμού κινητού τηλεφώνου, βέβαια προαιρετικά και όχι υποχρεωτικά, με σκοπό να είναι πιο εύκολη η επικοινωνία των στελεχών της Δ.Ο.Υ. με τους φορολογούμενους.
2. Για πρώτη φορά είναι προεκτυπωμένα τα στοιχεία του δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου ήταν εγγεγραμμένος ο φορολογούμενος την 31/12/2009. Εάν ο δήμος που αναγράφεται στο προεκτυπωμένο έντυπο είναι λάθος, ο φορολογούμενος οφείλει να τον διορθώσει.
3. Στο πίνακα 4, στον οποίο δηλώνονται τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, διαγράφηκαν οι κωδικοί 305-306, όπου οι φορολογούμενοι δήλωναν το καθαρό ποσό του ΕΚΑΣ που τυχόν είχαν λάβει. Αυτό έγινε επειδή το ΕΚΑΣ απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος και θα δηλώνεται πλέον προαιρετικά και μόνο για να ληφθεί υπόψη στην κάλυψη τεκμηρίων. Οι κωδικοί 305-306, στους οποίους δηλώνεται το ΕΚΑΣ, μεταφέρθηκαν στον πίνακα 6, στην τρίτη σελίδα της δήλωσης. Στους κωδικούς αυτούς μπορεί να δηλωθεί το ΕΚΑΣ ως απαλλασσόμενο εισόδημα από τον φόρο, με σκοπό να ληφθεί υπ' όψη για την κάλυψη τεκμηρίων.
4. Στον πίνακα Ζ, στη δεύτερη σελίδα της δήλωσης, συγχωνεύτηκαν στην παράγραφο 9 οι ενδείξεις και οι κωδικοί όπου οι φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα από κινητές αξίες. Εφέτος, όλα τα εισοδήματα από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, τα οποία φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, θα πρέπει να δηλωθούν στην παράγραφο 9 και στους κωδικούς 295-296.
5. Στον πίνακα 7, έχουν προστεθεί οι νέοι κωδικοί 043-044. Οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν ξεχωριστά, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης (πληρωμές για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις) που πραγματοποίησαν το 2009 στο εξωτερικό.
6. Στους κωδικούς 051-052 πρέπει να δηλώσουν τα συνολικά έξοδα ιατρικής περίθαλψης (επισκέψεις σε γιατρούς). Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται εφέτος στο 100% της αξίας τους για έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα.
7. Στον πίνακα 7, έχουν προστεθεί οι νέοι κωδικοί 045-046. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν ξεχωριστά, για στατιστικούς λόγους, τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης (πληρωμές για νοσηλεία και φαρμακευτική περίθαλψη σε νοσοκομεία) που πραγματοποίησαν το 2009 στο εξωτερικό.
8. Στους κωδικούς 047-048 πρέπει να δηλώσουν τα συνολικά έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης. Το 20% των ποσών αυτών, και μέχρι το όριο των έξη χιλιάδων (6.000) ευρώ αφαιρείται από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος. Στους κωδικούς 047-048 δηλώνεται το 50% της δαπάνης που έχει καταβληθεί σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.
9. Στον πίνακα 7, στην τρίτη σελίδα, έχει προστεθεί νέα ένδειξη για τη δαπάνη αμοιβής δικηγόρου. Δίπλα από την ένδειξη αυτή και στους κωδικούς 041-042 πρέπει να δηλωθούν τα έξοδα για αμοιβές δικηγόρων που καταβλήθηκαν το 2009, διότι πλέον τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται στο 100% για έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα.
10. Στον πίνακα 7, στο πάνω μέρος της τέταρτης σελίδας, προστέθηκαν οι κωδικοί 027-028, όπου οι φορολογούμενοι καλούνται να αναγράψουν τα ποσά των τόκων που πλήρωσαν το 2009, για να εξοφλήσουν στεγαστικά δάνεια ανέγερσης ή απόκτησης οποιασδήποτε κατοικίας (όχι μόνο πρώτης), τα οποία συνήψαν από την 01/01/2009 έως τις 31/12/2009. Το 40% των ποσών των τόκων αυτών αφαιρείται από το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα του 2009.
11. Στους νέους κωδικούς 029-030, πρέπει να αναγραφεί το συνολικό ποσό των στεγαστικών δανείων που συνάφθηκαν από την 01/01/2009 μέχρι τις 31/12/2009. Για τις συμβάσεις αυτές, οι τόκοι αφαιρούνται από το φόρο που προκύπτει στο εισόδημά σας κατά ποσοστό 40% αυτών. Το ποσοστό αυτό μείωσης του φόρου υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου ή του συνόλου των δανείων και των δύο συζύγων έως τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ.
12. Στον πίνακα 8 της τέταρτης σελίδας, όπου αναγράφονται οι προκαταβληθέντες και παρακρατηθέντες φόροι, θα δηλώνεται πλέον στην παράγραφο 6 το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στο εξωτερικό για εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, εκτός από αυτά που προήλθαν από κινητές αξίες, τα οποία φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.