10:11 μ.μ.
0
Ολοκληρώθηκε από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) η διαδικασία καθορισμού των κατώτατων τιμών των ξενοδοχείων, οι οποίες θα ισχύσουν από την 1 Απριλίου 2010 έως τις 31 Μαρτίου 2011 και οι οποίες εμφανίζονται μειωμένες κατά 5% σε σύγκριση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο.
Η εισήγηση του ΞΕΕ θα σταλεί στον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλο Γερουλάνο, προκειμένου να εγκριθούν οι τιμές με σχετική απόφασή του. Οι επιχειρηματίες είναι υποχρεωμένοι, έως τις 31 Μαρτίου 2010, να έχουν υποβάλει στο ΞΕΕ τις τιμές που επιθυμούν για την προαναφερόμενη περίοδο, οι οποίες δεν θα πρέπει να κυμανθούν χαμηλότερα τις κατώτατες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μειώσεις των τιμών, που αποφάσισε το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, παρέχουν στους ξενοδόχους σαφή κατεύθυνση τιμολογιακής πολιτικής, ώστε να υπολογίσουν τις σταθερές τιμές τους με τρόπο που να ευνοεί την προσέλκυση όσον το δυνατόν μεγαλύτερης ζήτησης, σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης του ευρωπαϊκού και μεσογειακού τουρισμού, χωρίς όμως να θίγεται το επίπεδο και η σύνθεση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα, δίνει ένα εξίσου σαφές μήνυμα στις αγορές - πηγές του τουριστικού μας ρεύματος, ότι η Ελλάδα συγκρατεί τις τιμές των τουριστικών υπηρεσιών της σε λογικά επίπεδα, επίπεδα απόλυτα αντίστοιχα με την αξία των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Αναλυτικότερα, όπως προβλεπόταν στην προηγούμενη απόφαση, οι τιμές που επιθυμεί ο κάθε ξενοδόχος να εισπράττει για το ξενοδοχείο του είναι ελεύθερες, με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι χαμηλότερες των κατώτατων ορίων ανά περίοδο. Εάν δηλώσει μία τιμή για όλη την τουριστική περίοδο, αυτή δεν πρέπει να είναι μικρότερη της αντίστοιχης κατώτερης τιμής της απόφασης που αφορά στην κατηγορία αστέρων του ξενοδοχείου του κατά τη χαμηλή περίοδο.
Οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να υποβάλουν στο ΞΕΕ, μέχρι 31 Μαρτίου 2010 και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη λειτουργίας του ξενοδοχείου τους, τις υπεύθυνες δηλώσεις τιμών σε 4 αντίγραφα (με μία φωτοτυπία του σήματος
λειτουργίας) και τους καταλόγους τιμών σε 3 αντίγραφα, υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Το ΞΕΕ, αφού ελέγξει τις υπεύθυνες δηλώσεις τιμών, ως προς τα κατώτατα όρια και τους καταλόγους τιμών για την ορθή συμπλήρωσή τους, θα προβεί στην έγκριση και θεώρησή τους.
Σε περίπτωση που οι επιχειρηματίες είχαν υποβάλει το προηγούμενο έτος δηλώσεις τιμών που εγκρίθηκαν από το ΞΕΕ και επιθυμούν να διατηρήσουν τις ίδιες εγκεκριμένες τιμές και φέτος, πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να το γνωστοποιήσουν στο ΞΕΕ, αποστέλλοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 αρκεί αυτές να μην είναι κατώτερες από τις ελάχιστες τιμές που ισχύουν το 2009.
Εάν είναι μικρότερες, θα αναγκαστούν να εισπράττουν τα κατώτατα όρια τιμών του 2009, όπως καθορίζονται στην απόφαση και στα οποία περιλαμβάνονται οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Εάν το 2008 δεν υπέβαλαν δηλώσεις τιμών, αλλά διατήρησαν τις εγκεκριμένες τιμές του προηγουμένου έτους 2008, θα πρέπει να υποβάλουν οπωσδήποτε νέες δηλώσεις τιμών, έστω και εάν επιθυμούν να διατηρήσουν τις ίδιες τιμές και το 2009.
Αναλυτικά στοιχεία
Στους καταλόγους τιμών θα αναγραφούν οι αριθμοί των δωματίων και διαμερισμάτων, ανά κατηγορία (δίκλινα - τρίκλινα κ.λπ.) και οι αντίστοιχες τιμές τους, ανά χρονικό διάστημα.
Μετά τη θεώρηση και έγκρισή τους, το ΞΕΕ θα αποστείλει ένα θεωρημένο αντίγραφο υπεύθυνης δήλωσης τιμών και ένα θεωρημένο κατάλογο τιμών σε κάθε ξενοδοχείο, τα οποία υποχρεωτικά θα τηρούνται στο χώρο της υποδοχής και θα επιδεικνύονται σε κάθε ενδιαφερόμενο πελάτη. Επίσης, θα αποστείλει ένα θεωρημένο αντίγραφο δήλωσης τιμών κάθε ξενοδοχείου στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΟΤ.
Μετά τη λήψη της εγκεκριμένης δήλωσης και του καταλόγου τιμών, οι ξενοδόχοι πρέπει να προμηθευτούν από τον τοπικό σύλλογο ξενοδόχων ή όπου δεν υφίσταται σύλλογος από το ΞΕΕ, τις πινακίδες τιμών στις οποίες θα αναγράψουν τις εγκεκριμένες τιμές τους. Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των ξενοδόχων, πρέπει να απευθύνονται στις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων για την προμήθεια των πινακίδων, ακόμη και εάν δεν είναι μέλη τους.
Οι πινακίδες τιμών, που υποχρεωτικά αναρτώνται στα δωμάτια των ξενοδοχείων, υπογράφονται μόνο από τον επιχειρηματία ή το διευθυντή του ξενοδοχείου, ο οποίος ευθύνεται για την ορθή μεταφορά των τιμών από την εγκεκριμένη δήλωση σε αυτές, καθώς και για την ακριβή τήρησή τους.
Κυρώσεις για ασυμφωνίες
Το ΞΕΕ εφιστά την προσοχή των επιχειρηματιών, ότι, σε περίπτωση ασυμφωνίας των τιμών των πινακίδων με τις αναγραφόμενες στις εγκεκριμένες υπεύθυνες δηλώσεις τιμών, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Στις καρτέλες τιμών των δωματίων, πρέπει επίσης να αναγράφονται και οι δηλωθείσες τιμές πρωινού ή γεύματος και η τιμή της τηλεφωνικής μονάδας.
Εάν το ξενοδοχείο έχει έγκριση παροχής υποχρεωτικού πρωινού ή ημιδιατροφής, αυτό πρέπει να αναγράφεται στις πινακίδες τιμών, και να αποστέλλεται στο ΞΕΕ η απόφαση έγκρισης παροχής υποχρεωτικού πρωινού ή ημιδιατροφής του ΕΟΤ, μαζί με τις δηλώσεις τιμών και τους τιμοκαταλόγους.
ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ