8:39 π.μ.
0
Κανείς στην σύνταξη πριν τα 60, με εξαίρεση όσους θεμελιώνουν δικαίωμα φέτος ή το 2011, φαίνεται πως θα είναι η βασική γραμμή των αλλαγών στο ασφαλιστικό, με τον Ανδρέα Λοβέρδο να ανοίγει σήμερα τα χαρτιά της κυβέρνησης.
Δεδομένα θεωρούνται το «μαχαίρι» στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και τις εθελούσιες εξόδους, καθώς και η αύξηση του ορίου ηλικίας των γυναικών κατά 5 χρόνια στο Δημόσιο, ρύθμιση η οποία θα αφορά και τις μητέρες ανήλικων.
Η έξοδος άνευ ορίου ηλικίας αναμένεται να αυξηθεί στα 40 έτη (από 37 σήμερα), ενώ θα δοθούν κίνητρα για την παραμονή στην εργασία και μετά τα 65.
Γκρίνια στο εσωτερικό της κυβέρνησης φέρνει και η ρύθμιση για τα σώματα ασφαλείας, όπου αναμένεται να ορισθεί η 35ετία (από 25 χρόνια σήμερα στα οποία περιλαμβάνεται και η φοίτηση στη σχολή) και όριο ηλικίας. Στο ενδεχόμενο αυτό αντιτίθεται οι κ.κ. Χρυσοχοΐδης και Βενιζέλος, επικαλούμενοι την ιδιομορφία αυτών των επαγγελμάτων.
Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από 1/ 1/ 2012, με εξαίρεση την εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών στο Δημόσιο που θα ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2011.
Από τις αλλαγές θα επηρεαστούν 140.000 εργαζόμενες στο Δημόσιο, οι 40άρηδες και οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας.
Στις σκέψεις της κυβέρνησης είναι η καθιέρωση ενιαίας σύνταξης για όλα τα ταμεία από το 2018. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό της θα είναι 360 ευρώ και το περαιτέρω ύψος της θα εξαρτάται από τα χρόνια εργασίας και τις εισφορές του ασφαλισμένου. Επίσης, τα ταμεία θα ενοποιηθούν περαιτέρω και θα μειωθούν σε 3, ενδεχομένως μέχρι το 2020, ενώ θα διαχωριστούν οι κλάδοι υγείας και ασφάλισης.
Τέλος, θα επανεξεταστούν η λίστα για τα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και οι αναπηρικές συντάξεις.
Οι ανακοινώσεις θα γίνουν κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής διαλόγου, από την οποία έχουν αποχωρήσει πλέον όλα τα συνδικάτα, ενώ η ψήφιση των ρυθμίσεων από την Βουλή προγραμματίζεται για τις αρχές Απριλίου.
Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ανοίγει σήμερα τα χαρτιά της για το νέο ασφαλιστικό. Μεταξύ άλλων προωθούνται και τα εξής:

1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΩΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ:
Με στόχο να κλείσουν τα 'παράθυρα' που οδηγούν σε πρόωρες συνταξιοδοτήσεις μελετάται πακέτο μέτρων μαζί με την εφαρμογή του νόμου Πετραλιά(ν. 3655/08).
Επίσης καθιερώνονται κίνητρα παραμονής στην εργασία μετά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Θαδίνεται μεγαλύτερη προσαύξηση στη σύνταξη (από 2,5% ετησίως σε 3,5%) για όσους συνεχίζουν να δουλεύουν και μετά τη συμπλήρωση του ορίου.
Εξάλλου η ποινή για έξοδο στη σύνταξη απο 4,5% θα φθάσει στο 6% και στο δημοσιο(για κάθε ετος που υπολείπεται για την έξοδο στη σύνταξη).

2. ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ:
Σε περίοδο επταετιας, απο το 2013 εως το 2020, θα γίνει η σταδιακή εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών-γυναικων στο δημόσιο μετά τη γνωστή καταδίκη της χώρας μας απο το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Θα πρέπει να τονιστεί οτι δεν πρόκειται να επηρεάσει όσες εργαζόμενες έχουν θεμελιώσει ή θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσαστα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον έτη υποχρεωτικήςπαραμονής στην εργασία όσες γυναίκες έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα με βάση το ισχύον καθεστώς χρόνια υπηρεσίας (20 ή 25, κατά περίπτωση) και βρίσκονται κοντά την προβλεπόμενη ηλικία καταβολής της σύνταξης (55 για μειωμένη σύνταξη ή 60 για πλήρη οι έγγαμες).
Το κυβερνητικό σχέδιο για την εξίσωση των ορίων ηλικίας-ανδρών γυναικών στη δημόσια διοίκηση (το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί εντός του Φεβρουαρίου) σύμφωνα με πληροφορίες θα προβλέπει μεταβατική περίοδο 7 ετών για την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού συστήματος, διατήρηση του σημερινού καθεστώτος για όσες γυναίκες θεμελιώνουν
τουλάχιστον έως το 2013 ή έχουν ήδη θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και κατοχύρωση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης στο Δημόσιο.
Πάντως μετην εξίσωση των ορίων, περίπου 140.000 εργαζόμενες στο δημόσιο θα είναι πλέον υποχρεωμένες να συνταξιοδοτούνται είτε στα 60 με μειωμένη σύνταξη,
είτε στα 65 με πλήρη. Μεγάλες χαμένες θα είναι οι «παλαιές ασφαλισμένες», δηλαδή όσες ξεκίνησαν να εργάζονται την 1η Ιανουαρίου 1983 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1992. Οι συγκεκριμένες ασφαλισμένες θα δουν τα όρια συνταξιοδότησης να αυξάνονται ακόμη και αν υποβάλουν αίτηση για μειωμένη σύνταξη. Μεταξύ άλλων θίγονται:

- Οι μητέρες ανηλίκων που χάνουν το δικαίωμα να συνταξιοδοτούνται πρόωρα σε ηλικία 50 ετών μετά από 25 χρόνια υπηρεσίας

-οι τρίτεκνες που σήμερα δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν μετά από 20 χρόνια υπηρεσίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας

- Οι γυναίκες που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες αλλά είχαν το δικαίωμα να αποχωρήσουν πρόωρα στα 55 τους με μειωμένη σύνταξη.
-Οι αλλαγές αγγίζουν και τις νεότερες ασφαλισμένες μητέρες ανηλίκων που στο εξής θα αποχωρούν στα 65 αντί για τα 55 έτη

3. ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ:
Θεσμοθέτηση μιας βασικής σύνταξης ως κοινής αφετηρίας για όλες τις κύριες συντάξεις και ενίσχυση της ανταποδοτικής σχέσης εισφορών - παροχών. Αυτό σημαίνει ότι τα κατώτατα όρια των συντάξεων, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα θα αλλάξουν, θα εξαλειφθούν τα κίνητρα της πρόωρης συνταξιοδότησης (π.χ. με 15 έτη ή 25 έτη) ενώ κανένα ένσημο δεν θα πηγαίνει χαμένο. Στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρχει μία βασική σύνταξη για όλους, η οποία θα αυξάνεται ανάλογα με τα χρόνια παραμονής στην εργασία.
Οι εργαζόμενοι με τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης θα παίρνουν τη βασική σύνταξη και στη συνέχεια το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των ενσήμων. Ουσιαστικά θα εφαρμοστεί ένα «αναλογικό» σύστημα, ώστε κάθε χρόνος ασφάλισης μετά τη συμπλήρωση 15ετίας να οδηγεί σε προσαύξηση της βασικής σύνταξης.
Σήμερα δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο ποσό της σύνταξης για όσους έχουν από 4.500 έως και 7.500 ημέρες ασφάλισης. Έτσι, πολλοί εργαζόμενοι με τη συμπλήρωση 4.500 ενσήμων (με τα οποία θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης) σταματούν την ασφάλιση και στρέφονται στην ανασφάλιστη εργασία ώσπου να φθάσουν στο όριο ηλικίας.

4. Τίθεται σε εφαρμογή το νέο πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών, το ίδιο για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία με στόχο να αντληθεί ενα σημαντικό μέρος από
βεβαιωμένες και ανείσπρακτες οφειλές ύψους 4,8 δισ. ευρω.
Επι της ουσίας βελτιώνεται το πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών (Ν. 2676/1999) που θα είναι ενιαίο για όλα τα ταμεία. Διευκολύνονται οι επιχειρήσεις στην αποπληρωμή των
χρεών τους. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις οφειλών και τη διατήρηση τους, θα είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών πριν και μετά τηνρύθμιση.

Πρόκειται για ένα σύστημα που θα έρθει να αντικαταστήσει το ισχύον ανά ταμείο αλλά και θα αποκλείει την εφαρμογή έκτακτων και προνομιακότερων ρυθμίσεων που στο παρελθόν έχουν μετατραπεί σε τροχοπέδη για τα οικονομικά των ταμείων.
Με το σύστημα αυτό,, θα διευκολύνονται οι επιχειρήσεις στην αποπληρωμή των χρεών τους. βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή μιας
επιχείρησης στο νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών και τη διατήρηση τους, θα είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών πριν και μετά τη ρύθμιση.

Αναλυτικότερα, θα παρέχεται η δυνατότητα της εξόφλησης σε μηνιαίες δόσεις, όλων των ειδών των καθυστερούμενων ασφαλιστικών μετά των πρόσθετων τελών και
λοιπών επιβαρύνσεων. Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ΄ ανώτατο όριο τις 48 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση της καταβολής υπό τουοφειλέτου των τρεχουσών εισφορών και προκαταβολής επί της κεφαλαιοποιούμενηςσυνολικής οφειλής ίση με:

Α. για ποσό οφειλής μέχρι 10.000 ευρώ ποσοστό 15%,

Β. για ποσό οφειλής από 10.001 ευρώ και άνω ποσοστό 10%.

Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού των 200 ευρώ.

Το ποσό της μικρότερης δόσης μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε Ταμείου.

Εάν ο οφειλέτης απολέσει για οποιονδήποτε λόγο, το δικαίωμα τμηματικής εξόφλησης εισφορών σε δόσεις, θα μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση οποτεδήποτε.

Το αρμόδιο όργανο του ταμείου, θα έχει τη δικαιοδοσία να ρυθμίσει εκ νέου τις οφειλές σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις. Μάλιστα, θα δίνεται η δυνατότητα, στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης των χρεών, με απόφαση του ΔΣ,, η έκπτωση να φθάνει ακόμη και το 50% επί των πρόσθετων τελών των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Το ύψος των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών υπολογίζεται με βάση το ισχύον ασφάλιστρο, κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης του οφειλέτη μετά
των αναλογούντων πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή:

α. της προκαταβολής στην προβλεπόμενη προθεσμία,

β. των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών,

γ. έξι (6) μηνιαίων ή τριών (3) διμηνιαίων δόσεων συνολικά,

δ. καθώς και η καταβολή οποιασδήποτε οφειλόμενης δόσης μετά την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης, συνεπάγεται την έκπτωση από το δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού, υπολογιζόμενου βάσει του ισχύοντος ασφαλίστρου κατά την ημέρα εξόφλησης, μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης το συνολικό ποσό αυτής, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την κεφαλαιοποίηση προσαυξάνεται με τα προβλεπόμενα κάθε φορά τέλη καθυστέρησης. Στους οφειλέτες, που υπάγονται στην ρύθμιση και τηρούν του όρους της ρύθμισης αυτής, θα χορηγείται βεβαίωσηασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2084/92 και βιβλιάριο υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παροχών Ασθενείας, πλην των περιπτώσεων ύπαρξης οφειλόμενων δόσεων.

5. ΒΑΡΕΑ-ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ:
Η μείωση των επαγγελμάτων που σήμερα υπάγονται στο ευνοϊκό καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Στο επικείμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα προβλέπεται η σύσταση επιτροπής, η οποία θα αποφασίσει κοινή λίστα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Στον ιδιωτικό τομέα σε όσα επαγγέλματα εξαιρεθούν από τη λίστα έρχεται αύξηση των ορίων ηλικίας από 5 έως και 7 χρόνια. Για παράδειγμα, σήμερα ασφαλισμένος μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 μπορεί να πάρει σύνταξη στα 60, ενώ σε περίπτωση που εξαιρεθεί από το ευνοϊκό αυτό καθεστώς,θα πρέπει να συμπληρώσει το 65ο έτος.

6. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ:
Επίκειται ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία επεκτείνονται και στους συνταξιούχους του Δημοσίου οι περιορισμοί που ισχύουν από το 1999 για την απασχόληση των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα.

Ως γνωστόν, ο νόμος 2676/1999 στο άρθρο 63 θέτει κάποιους περιορισμούς στην απασχόληση των συνταξιούχων, που μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα την αναστολήκαταβολής της σύνταξής τους, τη μείωσή της ή την καταβολή αυξημένων εισφορώνκατά περίπτωση.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή θανάτου φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργα σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αναλαμβάνουν εργασία, υπόκεινται στους εξής περιορισμούς:

1 Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, αναστέλλεταιη καταβολή της σύνταξης.

2 Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό της σύνταξης ή του αθροίσματος των συντάξεων σε περίπτωση συρροής που υπερβαίνει τα 730 ευρώ μηνιαίως,
καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθετέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική
εργασία.

Ειδικότερα για τους δικαιούχους κατώτατων ορίων συντάξεων, η σύνταξή τους
περιορίζεται στο οργανικό ποσό, όπως αυτό προκύπτει από τα ασφαλιστικά
δεδομένα, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 65ο και οι γυναίκες το
60ό έτος της ηλικίας τους

Εξάλλου οι υπόλοιπες κυβερνητικές προτάσεις για την αναμόρφωση του
ασφαλιστικού, προβλέπουν τα παρακάτω:

-Λογιστικός διαχωρισμός των προνοιακών από τις ασφαλιστικές παροχές. Με την αλλαγή αυτή επιδιώκεται η απόλυτη διαφάνεια στις παροχές και η σαφής οριοθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων του κράτους και των ταμείων.

-Στη σύσταση και λειτουργία ενιαίων τοπικών μονάδων Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΥγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να καλύπτεται το σύνολο του πληθυσμού από τις μονάδες αυτές.

-Στις ενοποιήσεις των ταμείων κύριας ασφάλισης, με κατεύθυνση τη συγκρότηση τριών ομάδων (Μισθωτοί, Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες), μετά την εκπόνηση αναγκαίων μελετών. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σήμερα και να προβλέπει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ασφαλιστικής και διοικητικής ενοποίησης σε βάθος δεκαετίας. Στο πλαίσιο αυτό είναι απολύτως απαραίτητη η αναζήτηση βιώσιμων σχημάτων για τηνεπικουρική ασφάλιση.

-Στη θέσπιση, επίσης, ενιαίου καθεστώτος απονομής συντάξεων με αναπηρία, σε όλα τα ταμεία.

-Αναζήτηση φορολογικων κίνητρων προκειμένου να ενθαρρυνθεί η κλαδική επαγγελματική ασφάλιση, ώστε να ενισχυθούν οι συμπληρωματικές παροχές προς τους ασφαλισμένους.

-. Mετρα για μείωση της εισφοροδιαφυγής, τη μείωση της αδήλωτης εργασίας καιτη μείωση της σπατάλης στις υπηρεσίες υγείας