2:38 μ.μ.
0

Υποθετικός: 1. Αυτός που υπάρχει ή διατυπώνεται μόνον ως υπόθεση, που δεν επιβεβαιώνεται από τα πράγματα. ΣΥΝ. υποτιθέμενος, θεωρητικός 2.αυτός που αποτελεί αποκύημα της φαντασίας, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα ΣΥΝ. φανταστικός, ψεύτικος.

Προϋπολογισμός: Ο εκ των προτέρων υπολογισμός των εσόδων και των εξόδων για ορισμένη χρονική περίοδο: επιχείρησης /ιδρύματος/δήμου/κοινότητας/οικογένειας.

Ο νόμος που προβλέπει τα έσοδα και τις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στο επόμενο έτος.

(Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Γ.Μπαμπινιώτη Β΄ έκδοση 2005).

Σήμερα Δευτέρα 25 του μηνός Ιανουαρίου και  ώρα 15.00 (κατά παράβαση –γιατί άραγε-του ψηφισθέντος κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που προβλέπει ότι οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται  κατά τις απογευματινές ώρες), συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία, για δεύτερη φορά ο Προϋπολογισμός του Δήμου Κρανιδίου  για το έτος 2010.

Κατά την διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης που έλαβε χώρα την 14η Ιανουαρίου 2010,παρουσιάσθηκε και ζητήθηκε να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δράσης του Δήμου για το έτος 2010.

Με δεδομένη την τριετή θητεία και των εμπειριών που έχουν αποκτηθεί από την παρούσα δημοτική αρχή, αναμέναμε να είχε συνταχθεί ένας προϋπολογισμός που να αποτυπώνει την πραγματικότητα και σύμφωνα με την συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης του δήμου Κρανιδίου, που αναφέρει χαρακτηριστικά :

«Ειδικότερα για το έτος 2010 οι εξελίξεις που επηρεάζουν και καθορίζουν τον προγραμματισμό δράσεων του Δήμου Κρανιδίου είναι αυτές που προέκυψαν ή εκτιμάται ότι θα συντελεσθούν τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Αναλυτικότερα οι σπουδαιότερες από αυτές είναι:

Η παγκόσμια και εθνική οικονομική κρίση, η οποία προβλέπεται να επηρεάσει τα έσοδα του κράτους και κατά συνέπεια του δήμου λόγω μείωσης των επιχορηγήσεων ή των ιδίων εσόδων του δήμου λόγω μείωσης των εσόδων από αυτοτελείς πόρους, που συνδέονται με την επιχειρηματική και εμπορική δραστηριότητα στο Δήμο.

 Ειδικότερα μία πιθανή μείωση του τουριστικού εισοδήματος θα επηρεάσει την οικονομία της περιοχής αλλά και τα έσοδα του δήμου. Παράλληλα  με την πιθανή μείωση των εσόδων προβλέπεται αύξηση δημοτικών δαπανών, που θα σχετίζεται με την αύξηση των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρόνοιας, λόγω της αύξησης των αναγκών εξαιτίας του επηρεασμού μεγαλύτερου αριθμού κατοίκων της πόλης από την οικονομική ύφεση».

Αυτή σίγουρα είναι η αλήθεια του έτους που διανύουμε. Αλλά  η δημοτική αρχή αντιφάσκοντας  κατά την συνήθειά της, στηριζόμενη σε μικροπολιτική αντίληψη, προσπαθώντας να κερδίσει τον χαμένο χρόνο της τριετούς θητείας της και πιεζόμενη από τις επιταγές μιας προεκλογικής χρονιάς οι οποίες επιτάσσουν την ανακοίνωση της πρόθεσης σημαντικών έργων, προέβλεψε αύξηση εσόδων τα οποία στερούνται οποιασδήποτε λογικής βάσης  και αγγίζουν τα όρια του ψεύδους.

Πρόκειται για αύξηση 45% επί των διαμορφωθέντων και 63% επί των βεβαιωθέντων μέχρι 10/12/2009 εσόδων του δήμου.

Στηρίζονται δε στα τακτικά έσοδα του δήμου, (μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων,τόκους,υπηρεσίες ηλεκτροφωτισμού,έσοδα νεκροταφείων,τέλος ακίνητης περιουσίας,τέλος διαμονής παρεπιδημούντων(ξενοδοχεία),τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων ,τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων,διαφήμισης, αδειών οικοδομών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φόρος ζύθου, μετατροπής σε χρήμα της εισφοράς σε γη, έσοδα από λατομεία, μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων, παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τέλος διαφήμισης, έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών, προσαυξήσεις-πρόστιμα –παράβολα, εκπρόθεσμης καταβολής χρεών πρόστιμα του ΚΟΚ,πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών.

Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (από θεσμοθετημένους κρατικούς πόρους) για κάλυψη γενικών αναγκών,των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

Έκτακτα έσοδα για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (ΟΑΕΔ, μερική απασχόληση,ΚΕΠ),επιχορηγήσεις για επενδύσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΤΑ, Θησέας, ΟΠΑΑΧ,επιχορήγηση ΟΣΚ και εισπράξεις από βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών.

Κατά τον προϋπολογισμό επομένως και σύμφωνα με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, το κράτος θα αυξήσει τις επιχορηγήσεις στον δήμο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

 Οι  απαιτούμενες από την ΚΕΔΚΕ καταβολές προκειμένου να μεταβούμε στην νέα αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση θα δοθούν στο δήμο όπως ευχήθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου, χωρίς να αναρωτηθεί ότι θα αναφέρονται σε εξειδικευμένες δαπάνες έτσι ώστε να υποστηριχθεί το εγχείρημα.

Οι ευημερούντες δημότες και οι ανθούσες επιχειρήσεις με αυξημένους τζίρους θα καταβάλουν στον δημοτικό κορβανά περισσότερα απ’ ότι  τα περασμένα έτη;

Πώς θα αυξηθούν τα τέλη χωρίς την απαιτούμενη από το δημοτικό συμβούλιο απόφαση κατά το 2009;

Ο εισπρακτικός μηχανισμός του δήμου αφού δεν μπόρεσε να λειτουργήσει τρία χρόνια, θα κινηθεί κατά το τελευταίο και προεκλογικό έτος με θεαματικά αποτελέσματα;

Τέλος το μέγα ψεύδος. Το έσοδο 1.181.478,54 ευρώ από την μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη από τις εταιρείες «Ειδικού Σκοπού 14 Α.Ε. και MINDCOMPASS OVERSEAS Α.Ε.» (στην τοπική κοινωνία είναι γνωστές ως «Γκολφ») που δραστηριοποιούνται στην δόμηση τουριστικών εγκαταστάσεων.

Ο σχετικός νόμος 1337/83 άρθρο 8 προβλέπει: Στην ανωτέρω απόφαση του Νομάρχη (για την αποδοχή του αιτήματος της μετατροπής)ορίζονται μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου οι δόσεις στις οποίες κατανέμεται η οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα, σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποπληρωμή του συνόλου της εισφοράς μέσα στα τρία χρόνια από την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής αδείας λειτουργίας της μονάδας.

Στην παρούσα χρονική στιγμή ο ενδιαφερόμενος ενεργεί για την έκδοση των οικοδομικών αδειών. Απόφαση Νομάρχη δεν έχει εκδοθεί. Η απόφαση της επιτροπής 29-12-2009 αναφέρεται αποκλειστικά στο τίμημα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της δημοτικής αρχής εντός του 2010 θα εκδοθεί η οικοδομική άδεια, θα αποπερατωθεί το έργο, θα λειτουργήσουν οι ξενοδοχειακές μονάδες και θα καταβληθεί εφάπαξ η απαίτηση στο ταμείο του δήμου ώστε να αποτελέσει έσοδο του 2010.

Ποιόν κοροϊδεύετε κ.Δήμαρχε; Μια απλή ανάγνωση του προαναφερομένου νόμου θα μας είχε απαλλάξει από παλινωδίες, αλλεπάλληλες συνεδριάσεις και ταλαιπωρία τόσο εμάς όσο και το Δ.Σ. Ερμιόνης (υπόθεση HYDRA BEACH).
Εμμένετε στην άποψή σας ότι η καταβολή του τιμήματος αποτελεί προϋπόθεση  για την έκδοση της οικοδομικής αδείας; Έτσι μας δηλώσατε κατά την επανάληψη της συνεδρίασης του Δ.Σ. για την ανάκληση της απόφασης και την έκδοση νέας, προκειμένου να διορθώσετε το άλλο σφάλμα για την είσπραξη των οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών, όπως σας είχε επισημάνει ο συνάδελφος κ.Λάμπρου αλλά εσείς δεν αποδεχθήκατε αρχικά;

Θεωρείτε ότι οι εντεταλμένοι για την έκδοση νομιμότητας από την περιφέρεια θα εγκρίνουν τον προϋπολογισμό αψηφώντας τους νόμους;

Ποιες από τις εγγραφείσες  δαπάνες είναι καθαρά εικονικές, αναφέρονται για εντυπωσιασμό και θα εκτελεσθούν με το προβλεπόμενο έσοδο;

Κύριε Δήμαρχε και συνάδελφοι της πλειοψηφίας, που τόσο επιπόλαια υπερψηφίσατε τον προϋπολογισμό, έχει αξία να παρουσιάζουμε πληθώρα έργων που από την αρχή καταδεικνύεται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν;

Πιστεύετε ότι με τα πυροτεχνήματα για υλοποίηση αυτού του ανεφάρμοστου προεκλογικού Τεχνικού Προγράμματος θα πείσετε τους δημότες;

 Εσείς οι ίδιοι με την επιπολαιότητά σας την καθυστέρηση και ανικανότητά σας επιτρέψατε την απένταξη ήδη ενταγμένων έργων, εκτελέσατε έργα του ποδαριού και ως αποκορύφωμα βρισκόμαστε στην κόψη του ξυραφιού για την πραγματοποίηση του μεγάλου έργου του αποχετευτικού του δήμου για το οποίο τόσοι άνθρωποι είχαν καταθέσει τις προσπάθειές τους.

Όσον αφορά την έλλειψη προγραμματισμού, ποιότητας, διαφάνειας και ιεράρχηση ως προς την εκτέλεση έργων θα επανέλθω κρίνοντας το σκέλος των δαπανών.

Κύριοι, ένας προϋπολογισμός για να εγκριθεί και να λειτουργήσει ο δήμος εύρυθμα ώστε να πληρωθούν οι υποχρεώσεις του(τιμολόγια προμηθευτών, ημερομίσθια εργατών υλοποίηση έργων και πολλά άλλα), πρέπει να είναι πραγματικός, δηλ.να στηρίζετε σε πραγματικά δεδομένα και όχι υποθετικός όπως υποστηρίξατε, ανέτρεξα δε για να σας διευκολύνω σε έγκριτο λεξικό.

Την ευθύνη για την καθυστέρηση της λειτουργίας του δήμου δεν την έχουμε εμείς που επισημαίνουμε τα λάθη και τις παραλήψεις σας όντας συντεταγμένοι στο ρόλο που ο νόμος μας ορίζει, αλλά εσείς που δεν τα αποδέχεστε και δεν  τα διορθώνετε εγκαίρως.

Σαν ύστατη προσπάθεια, επανέρχομαι αυτή την φορά δημοσιοποιώντας την θέση μου, γνωρίζοντας ότι δυστυχώς τα τεκταινόμενα στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. είτε δεν έρχονται σε γνώση των δημοτών είτε κυκλοφορούν διά των «παπαγαλακίων» μεθοδευμένα κατευθυνόμενα  και χαλκευμένα.

Φρονώ ότι τα παραπάνω θα σας συνετίσουν και συντομότατα θα συνεδριάσουμε για τρίτη και τελευταία φορά(ελπίζω), για την έγκριση του προϋπολογισμού του δήμου για το έτος 2010.

           Με ειλικρινή πρόθεση, ανταποκρινόμενη στην εκτίμηση των συνδημοτών μου

           και πιστή στην υπόσχεση που έδωσα ενώπιον Θεού και ανθρώπων,

                                                                                         ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΒΙΖΟΥ

                                                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                                                                                         ΔΗΜΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ