9:01 μ.μ.
0
Αθήνα,17/3/2010
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.Γ55/745
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣ:
Ταχ.Δ/νση Αγ.Κων/νου 8, 102 41 Αθήνα 1)Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες
Πληροφορίες : Yγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αριθ. Τηλ. .: 210-5220754 2)Περιφερειακά και Τοπικά Υποκ/τα,
210-5213697 -210-5213698 Παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αριθ.FAX : 210-5226730 3)Υγειονομικές & Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
4) Νοσοκομεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
5) ΤΑΞΥ
Ακαδημίας 58/ ΤΚ 106 79
6) Πανελλήνιο Φαρμ/κό Σύλλογο
Πειραιώς 134/ΤΚ 118 54
ΘΕΜΑ:« Χρησιμοποίηση νέων συνταγολογίων για τις ανάγκες των ασφαλισμένων του τ.ΤΑΞΥ»
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της έκδοσης των νέων συνταγολογίων ενιαίου τύπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που επιδέχονται ηλεκτρονική επεξεργασία, δεν έχουν ισχύ πλέον τα ατομικά συνταγολόγια των ασφαλισμένων του τ.ΤΑΞΥ και συνεπώς στο εξής η συνταγογράφηση φαρμάκων για τις ανάγκες των εν λόγω ασφαλισμένων θα γίνεται από τους γιατρούς των Μονάδων Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και των Κέντρων Υγείας & Περιφερειακών Ιατρείων με τη χρήση των νέου τύπου συνταγολογίων .
Παρακαλούμε όπως οι ενημερωθούν οι συμβεβλημένοι με το τ.ΤΑΞΥ ιδιώτες γιατροί ότι από 1-4-2010 δεν θα συνταγογραφούν πλέον για ασφαλισμένους του τ.ΤΑΞΥ.