9:14 π.μ.
0
Ίδρυση εταιρειών κάθε μορφής (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ) μέσα σε μία μέρα προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για την απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το υπουργείο μεγάλη θα είναι η μείωση στο κόστος ίδρυσης, η οποία σε κάθε περίπτωση θα ξεπερνά το 70% αλλά και στο χρόνο, καθώς από 15 και πλέον ημέρες θα πραγματοποιείται σε μία. 
Σύμφωνα με το υπουργείο, θεσπίζονται υπηρεσίες μιας στάσης (One stop shops), οι οποίες θα ολοκληρώνουν τις διαδικασίες ίδρυσης σε μία μέρα. Αυτές είναι:
α)τα επιμελητήρια και επιλεγμένα ΚΕΠ για ΟΕ και ΕΕ που δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο
β)Οι συμβολαιογράφοι για τις ΕΠΕ και ΑΕ που απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο
Στις εργασίες που θα αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες μιας στάσης συμπεριλαμβάνονται:
• η είσπραξη του ενιαίου τέλους, το οποίο αντικαθιστά όλα τα τέλη που πληρωνόντουσαν μέχρι σήμερα
• η καταχώρηση και εγγραφή της επωνυμίας στο Γενικό επιχειρηματικό μητρώο (ΓΕΜΗ) το οποίο αντικαθιστά τη δημοσίευση στο πρωτοδικείο, στο μητρώο ΑΕ και στο ΦΕΚ.
• η ηλεκτρονική σύνδεση με τους ασφαλιστικούς φορείς για την εγγραφή, χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας των εταίρων και την χορήγηση ΑΜΚΑ της επιχείρησης
• η σύνδεση με το ΤΑΧΙS για την έκδοση ΑΦΜ
Μείωση του κόστους και του χρόνου ίδρυσης
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, η απλοποίηση των διαδικασιών θα μειώσει το κόστος ίδρυσης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για μια μέση ΕΠΕ θα μειωθεί από τα 1.900 ευρώ στα 590.
Σημειώνεται ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες μειώνονται από 16 σε μια για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και Α.Ε. και από 15 σε μία για τις ΕΠΕ ενώ ο μέσος χρόνος από 38 ημέρες σε μια.
Τέλος, το υπουργείο Οικονομίας αναφέρει πως η Ελλάδα, με την νέα διαδικασία βελτιώνει τη θέση της στην κατάταξη στον δείκτη starting a business από τη θέση 140 το 2009, στην θέση 43. Eπίσης κερδίζει 19 θέσεις στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα όπου και πλέον θα βρίσκεται στην ενενηκοστή.