10:00 μ.μ.
0
Άμεσες ήταν οι ενέργειες του Δημάρχου Κρανιδίου κ. Δημήτρη Σφυρή προς την κεντρική διοίκηση (Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. κ, Μπιρμπίλη Τίνα,
υφυπουργό Π.Ε.Κ.Α. κ. Μανιάτη Γιάννη και άλλα στελέχη της κυβέρνησης), όταν ενημερώθηκε ότι η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου 993/2010 ΑΦ/941/2010 της 27/09/2010, απέρριψε την αίτηση της ΔΕΠΟΣ Α.Ε.
Οι ενέργειες αυτές είχαν άμεσο αποτέλεσμα και σήμερα 28/09/2010, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προχώρησε στην εξόφληση της οφειλής της ΔΕΠΟΣ Α.Ε. με αποτέλεσμα να μην γίνει ο πλειστηριασμός της έκτασης των 342 στρεμμάτων της 29ης Σεπτεμβρίου 2010 στο Ειρηνοδικείο Κρανιδίου.
Σε μόνιμη επιφυλακή ο Δήμαρχος Κρανιδίου κ. Δημήτρης Σφυρής, διαπιστώνει ότι δεν πρέπει να επαναπαυθούμε, διότι υπάρχουν και άλλες οφειλές της ΔΕΠΟΣ Α.Ε. προς τρίτους με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η έκταση στο μέλλον.
(Συνημμένη ακολουθεί η επιστολή του Δημάρχου Κρανιδίου κ. Δημήτρη Σφυρή προς την Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. κ. Μπιρμπίλη Τίνα.)