7:53 π.μ.
0

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
4η Οκτωβρίου 2010
των Αυτοδιοικητικών και Οικολογικών Κινήσεων, καθώς
και άλλων Συλλόγων, Φορέων και Ομάδων, Πελοποννήσου
Σχέδιο για νέο ΠΕΣΔΑ : Σωστές γενικές αρχές αλλά προτάσεις για συγκεντρωτικές δομές και υποδομές, δράσεις ΄΄βιτρίνας΄΄ και έργα ΄΄βιομηχανοποίησης΄΄ των σκουπιδιών.
Απαιτούμε : Αποκεντρωμένες δομές και υποδομές,, Δράσεις και Έργα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Μείωση-Επαναχρησιμοποίηση-Διαλογή στην Πηγή-Ανακύκλωση-Λιπασματοποίηση,Τελική Διάθεση Υπολειμμάτων, Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση/Συμμετοχή των δημοτών)!
Το εν λόγω Σχέδιο περιέχει αρκετές γενικές αρχές και βασικούς στόχους που μας βρίσκουν απολύτως σύμφωνους. Όμως, οι απαιτούμενες δράσεις είτε απουσιάζουν από το Σχέδιο είτε – εκείνες που αναφέρονται – βρίσκονται σε κραυγαλέα αντίθεση με τις προαναφερόμενες αρχές και στόχους.
Στις αρχές Αυγούστου ο Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Χατζημιχάλης έδωσε στη δημοσιότητα το σχέδιο για νέο ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων). Στα πλαίσια της διαβούλευσης καταθέσαμε στο γραφείο του την κριτική και τις προτάσεις μας επ΄αυτού την 1η Οκτωβρίου 2010, με αριθμ. Πρωτ. 32859 / 16547, και ταυτόχρονα ζητήσαμε συνάντηση το συντομότερο δυνατό μαζί του.
Οι αναφορές στο σχέδιο νέου ΠΕΣΔΑ σε γενικές αρχές και στόχους που κινούνται στη σωστή κατά τη γνώμη μας κατεύθυνση, δεν μπορούν να καλύψουν την επιμονή σε επιλογές δράσεων, μέτρων και έργων που κινούνται σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση.
Οι αρχές της Μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησης υλικών και προїόντων, η Διαλογή στην πηγή, η Ανακύκλωση, η Κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων, η Υγειονομική Ταφή των υπολειμμάτων, η Συμμετοχή των πολιτών στις παραπάνω δράσεις, η Εγγύτητα των απαιτούμενων μονάδων διαχείρισης στον κάθε τόπο δημιουργίας των αποβλήτων, η εφαρμογή της αρχής <<Ο ρυπαίνων πληρώνει>> είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι εκ των ουκ άνευ για την οικονομικά βέλτιστη για τους δημότες, οικολογικά συμβατή και κοινωνικά συμβατή και αποδεκτή επίλυση του ΄΄γόρδιου δεσμού΄΄ της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρειά μας.
Όμως : α. Προτεινόμενα προς εφαρμογή και υλοποίηση έργα και μέτρα (βλ. μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, ένας ΦοΔΣΑ για όλη την Περιφέρεια, διαχειριστικές ενότητες λιγότερες σε αριθμό από τον αριθμό των νομών), β. Αυτά που επιδιώκεται να υλοποιηθούν (βλ. εγκατάσταση και λειτουργία δεματοποιητών σύμμεικτων στερεών αποβλήτων), γ. Μονάδες που δοκιμάζονται επιδεικτικά και προβάλλονται εμμέσως ως ΄΄θαυματουργές΄΄ (βλ. μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων που έχει εγκατασταθεί από τα τέλη Ιουλίου στη θέση Μαραθόλακκα, όπου ευρίσκεται η παράνομη χωματερή της Καλαμάτας), δ. Η χωρίς σχέδιο, πνοή και συστηματική φροντίδα εκ μέρους των ΟΤΑ εφαρμογή της Ανακύκλωσης, ε. Η αποφυγή μετουσίωσης αρχών όπως <<Ο ρυπαίνων πληρώνει>> σε άμεσα μέτρα και δράσεις άσκησης περιφερειακής και δημοτικής πολιτικής που να δίνει κίνητρα στους πολίτες για την εφαρμογή της στην πράξη, Όλα αυτά λοιπόν μας δείχνουν ότι άλλες είναι κατ΄ουσίαν οι επιλογές των αρμοδίων.
Στο σημείο αυτό υπογραμμίζουμε την απραξία των ΟΤΑ και των ΦοΔΣΑ τους προηγούμενους μήνες, στο να ασχοληθούν έγκαιρα και να επεξεργαστούν τις δικές τους προτάσεις αναφορικά με το νέο ΠΕΣΔΑ, ο σχεδιασμός του οποίου είχε ανακοινωθεί από τον Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου ότι ξεκινάει από τον περασμένο Φεβρουάριο.
Όσον αφορά τις δικές μας προτάσεις : Τις έχουμε διατυπώσει ως ενιαίο σύνολο τεκμηριωμένα και τις έχουμε υποβάλλει στους αρμόδιους κατ΄επανάληψη. Είναι ρεαλιστικές, άμεσα χρηματοδοτήσιμες και εφαρμόσιμες, με το μικρότερο συγκριτικά κόστος για τους δημότες, ενώ ταυτόχρονα προστατεύουν τόσο τη δημόσια υγεία όσο και το φυσικό περιβάλλον.
Τις επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά επιγραμματικά, με τη μορφή γενικών αρχών και στόχων:
Εναλλακτική Διαχείριση των στερεών αποβλήτων, αποτελούμενη από : Μείωση παραγόμενων σκουπιδιών, Επαναχρησιμοποίηση υλικών και προїόντων, Διαλογή στην Πηγή, Ανακύκλωση, Λιπασματοποίηση/Κομποστοποίηση, Υγειονομική Ταφή Υπολειμμάτων των οποίων οι ποσότητες όπως και ο βαθμός επικινδυνότητας θα βαίνουν διαρκώς μειούμενες, Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση-Συμμετοχή                      των δημοτών.
Όραμά μας : Η κοινωνία μηδενικών στερεών αποβλήτων!
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει τις θέσεις και τις προτάσεις μας στις ιστοσελίδες :
Για επικοινωνία : 697 – 43.92.097, vgiokaris@gmail.com
697 – 95.86.850, info@alliprotasi.gr
694 – 80.38.431, stelio@stelio.gr
697 – 80.22.875 , spinthakis@sch.gr
Θέσεις και προτάσεις μας :
* Δημοτική Κίνηση <<Μαντινειακή Συμπολιτεία>>
* Δημοτική Κίνηση <<Ναύπλιο Η Άλλη Πρόταση>>
* Δημοτική Κίνηση <<Κίνηση Πολιτών Δήμου Κορινθίων>>
* Νομαρχιακή Κίνηση <<Αρκάδων Κοινόν>>
* <<Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας>>
* Δημοτική Κϊνηση <<Τροιζηνία, Δήμος για όλους>>
* <<Οικολογικός Σύλλογος Κορινθιακού Κόλπου>> ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ
* <<Παρεμβατική Κίνηση Πολιτών Μεγαλόπολης>>
* <<Ομάδα Δράσης Πολιτών για τον Ταΰγετο>>
* Περιφερειακή Κίνηση <<Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά>>
* Περιφερειακή Κίνηση <<Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου>>
* Δημοτική Κίνηση <<Δίκτυο Ενεργών Πολιτών Καλαμάτας>>
* Ενεργοί πολίτες από διάφορα μέρη της Περιφέρειας Πελοποννήσου