9:40 μ.μ.
0


Την επίσημη παρουσίαση του συνδυασμού του, έκανε ο Δήμαρχος Κρανιδίου και Υποψήφιος Δήμαρχος Ερμιονίδας Δημήτρης Σφυρής τη Δευτέρα το βράδυ .
Αν και ο καιρός ήταν βροχερός δεν εμπόδισε τα εξακόσια και πλέον άτομα να γεμίσουν το συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου AKS στο Πόρτο Χέλι .
Ο Δημήτρης Σφυρής στην ολιγόλεπτη ομιλία του έκανε αναφορά στα πρόσωπα που αποτελούν το ψηφοδέλτιο της νίκης και στη συνέχεια έθεσε τις δέκα αρχές τις οποίες θα εφαρμόσει ως νέα Δημοτική Αρχή στο Δήμο Ερμιονίδας .
Ακολουθεί η ομιλία του Δημήτρη Σφυρή .
Στο συνδυασμό μας συμμετέχουν άτομα απ’ όλους τους πολιτικούς – κομματικούς χώρους και τους ευχαριστώ για την τιμή που μου έκαναν και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μου για συνεργασία.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το ψηφοδέλτιό μας δεν είναι απλό άθροισμα προσώπων αλλά αρμονικό σύνολο προσωπικοτήτων, με κοινές θέσεις οράματα και απόψεις.
Όλοι μας θα κριθούμε από την κοινωνία στις 7 Νοεμβρίου, που θα μας δώσει την εντολή, αλλά θα εξακολουθήσουμε να κρινόμαστε καθημερινά και για όλη τη διάρκεια της θητείας μας, μετά την εκλογή μας από όλους τους πολίτες του νέου Δήμου Ερμιονίδας.
Η πολιτική μας στο νέο δήμο Ερμιονίδας, δεν θα είναι για τους λίγους, αλλά για τους πολλούς.
Προσδοκούμε να δημιουργήσουμε ένα “προοδευτικό ρεύμα” για τη συνολική ανασυγκρότηση του τόπου μας και για τον ωραίο αυτό σκοπό, σας καλώ όλους να στηρίξετε την προσπάθειά μας.
Πριν σας παρουσιάσω το ψηφοδέλτιο της ΝΙΚΗΣ, θέλω να αναφερθώ σε δέκα βασικές πολιτικές αρχές, που θα αποτελέσουν το στέρεο υπόβαθρο αλλά και την πυξίδα της λειτουργίας μας, κατά την άσκηση των καθηκόντων μας και μετά την ανάδειξή μας στο τιμόνι του νέου Καλλικράτειου Δήμου Ερμιονίδας.
Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και όλοι οι συνυποψήφιοί μου και οι συνεργάτες μου, συναποδεχόμαστε τις παρακάτω δέκα βασικές πολιτικές αρχές για τον νέο δήμο Ερμιονίδας:
Αρχή πρώτη: Μηδενική ανοχή σε θέματα ήθους και ηθικής σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα θέματα που αφορούν στην υπεύθυνη, χρηστή διοίκηση του δήμου.
· Εξασφάλιση χρηστής διαχείρισης με νέους θεσμούς ελέγχου και εποπτείας
· Άμεση πάταξη οποιουδήποτε και οσοδήποτε μικρού φαινόμενου διαφθοράς
· Κάθαρση των οποιωνδήποτε και οσοδήποτε μικρών γεγονότων διαφθοράς διαπιστωθούν με στοιχεία κατά τον ενδελεχή έλεγχο που θα πραγματοποιήσει, ως οφείλει, η νέα δημοτική αρχή που θα εκλεγεί τον Νοέμβριο
· Σύγχρονοι κώδικες δεοντολογίας και υποχρεώσεων του δημάρχου και των μελών του δημοτικού συμβουλίου αλλά και των υπαλλήλων του δήμου
· Ανάρτηση όλων των αποφάσεων του δήμου στο διαδίκτυο
Αρχή δεύτερη: Απόλυτη εξυπηρέτηση του πολίτη
· Τέλος στο πελατειακό πρότυπο διακυβέρνησης. Είναι απόλυτο δικαίωμα του πολίτη να απολαμβάνει ελεύθερα και χωρίς δουλείες οτιδήποτε δικαιούται νόμιμα.
Αρχή τρίτη: Κυριότερο και πολυτιμότερο στοιχείο ενεργητικού του νέου δήμου Ερμιονίδας, το ανθρώπινο δυναμικό του – Υπαλληλικό και Αιρετό
· Αξιοκρατία παντού!
· Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση και ίσες ευκαιρίες για όλους
· Διοίκηση και αμοιβές με στόχους
· Κατάλληλη χρησιμοποίηση όλου του υφιστάμενου μόνιμου ανθρώπινου δυναμικού του νέου δήμου
· Μέγιστη αξιοποίηση του πολυπληθούς και αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού του νέου δήμου
· Αρχή Τέταρτη: Στρατηγική διοίκηση με στόχους
Ο νέος δήμος θα διοικείται με τρόπο «αντίστροφο» από ότι γινόταν μέχρι σήμερα. Η στρατηγική διοίκηση με στόχους – όπως απαιτεί ο Καλλικράτης – προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένου Στρατηγικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΣΠΑ) και Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ).
· Επεξεργασία οράματος εικοσαετίας για την Ερμιονίδα του 2030, με την ενεργό συμμετοχή της νεολαίας της Ερμιονίδας νεολαίας, (Στρατηγικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης) ΣΠΑ Ερμιονίδας με ορίζοντα το 2020 και (Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης) ΕΣΔ 2011 – 2014.
· Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στόχος η ύπαρξη ενός ΚΕΠ κατά τοπική κοινότητα για άμεση και έγκυρη εξυπηρέτηση του πολίτη
· Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, διοικητική λογιστική και συστήματα εσωτερικού ελέγχου για σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του δημοσίου χρήματος προς όφελος των πολιτών
· Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και διοίκηση με στόχους για την αρτιότερη εξυπηρέτηση του πολίτη
· Αρχή Πέμπτη: Κυρίαρχος ρόλος και στόχος του νέου δήμου η βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη της Ερμιονίδας
· Η Ερμιονίδα ανήκει στη νεολαία της, η οποία και θα κληθεί από τη νέα δημοτική αρχή να παίξει κυρίαρχο ρόλο στο σχεδιασμό του μέλλοντος της Ερμιονίδας
· Η προστασία του περιβάλλοντος και η εξασφάλιση της αειφορίας απαράβατη προϋπόθεση κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας.
· Αρχή 6η: Σχεδιασμός και υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής για τη μελλοντική ανάπτυξη της Ερμιονίδας
· Οραματισμός και ιεράρχηση των μεγάλων έργων υποδομής (έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των απορριμμάτων, λιμάνια, μαρίνες, οδικά και συγκοινωνιακά έργα, σχολεία, εκπαιδευτήρια, πολιτισμικά κέντρα κ.λπ.).
· Προετοιμασία και ωρίμανση των μελετών των μεγάλων έργων υποδομών
· Υποβολή για χρηματοδοτήσεις σε εθνικά και κοινοτικά πλαίσια στήριξης
· Σταδιακή υλοποίηση έργων
Αρχή 7η: Ανάπτυξη της οικονομίας του νέου Δήμου και ενίσχυση της ανταγωνιστικής εικόνας της Ερμιονίδας
· Τριτογενής τομέας: Ανάπτυξη και ουσιαστική βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της Ερμιονίδας – ανάπτυξη νέων προϊόντων στον τομέα αναψυχής και ξεκούρασης
· Δευτερογενής τομέας: Ποιοτική αναβάθμιση των εξαίρετων τοπικών γεωργικών προϊόντων της Ερμιονίδας
· Πρωτογενής τομέας: Παραγωγή γεωργικών προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας
Αρχή 8η: Ισχυρή εκπροσώπηση του Δήμου Ερμιονίδας σε εθνικά και διεθνή φόρα, αντάξια της ιστορίας της Ερμιονίδας
· Ισχυρή και ευπρεπής εκπροσώπηση της Ερμιονίδας σε περιφερειακό, εθνικό, κοινοτικό και παγκόσμιο επίπεδο
Αρχή 9η: Κοινωνική πολιτική, υγεία και νοσοκομειακή περίθαλψη για όλους τους πολίτες που δικαιούνται στήριξη από την πολιτεία
· Κοινωνικά επιδόματα
· Υγειονομικά κέντρα – νοσοκομείο
· Βοήθεια στο σπίτι
· Γηροκομείο
· Αλληλεγγύη, κ.λ.π.
· Αρχή 10η: Μέτρα προστασίας και ασφάλειας των πολιτών και της κοινωνίας γενικότερα.

Τις βασικές αυτές πολιτικές αρχές, συνυπογράφουμε όλα τα παρακάτω μέλη που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο Δημοτική Συνεργασία Ερμιονίδας ” και υποσχόμαστε να τις στηρίξουμε για το καλό της κοινωνίας της Ερμιονίδας, προς την οποία δεσμευόμαστε σήμερα.
Παράλληλα, προσκαλούμε όλες τις υγιείς κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της Ερμιονίδας, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που συμμερίζονται τις προαναφερθείσες βασικές αρχές, σε έναν κοινό αγώνα για την ανατροπή αφενός των καταστροφικών κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών που μαστίζουν τη χώρα αλλά και τον τόπο μας και αφετέρου όλων εκείνων των συνθηκών και αιτίων που βάζουν εμπόδια στην ταχεία ανόρθωση και ανάπτυξη του τόπου μας και στη μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξή του, την οποία οφείλουμε στα παιδιά μας και στις μελλοντικές γενιές του Δήμου Ερμιονίδας.


Το Ψηφοδέλτιο της Νίκης είναι :
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος ΣΦΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Α. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

1. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (Άρης) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΔΗΜΙΖΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ (Αργυρώ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4. ΚΕΡΕΜΕΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
5. ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Μαντάς) του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
6. ΜΗΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χρυσούλης) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
7. ΜΠΟΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
8. ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Οδηγός) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9. ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τέως Πρόεδρος) του ΗΛΙΑ
10. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
11. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ – ΛΑΜΠΑΤΟΥ ΘΕΟΔΟΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ
12. ΤΣΙΡΝΑ – ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΗ του ΙΩΑΝΝΗ

Β. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΒΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
5. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (Έλντα) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Ζημιάς) του ΧΡΗΣΤΟΥ
8. ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
11. ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
12. ΚΡΟΥΜΠΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
13. ΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
14. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
15. ΜΕΞΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΑΝΘΟΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
16. ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
17. ΜΠΡΟΥΣΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
18. ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΜΟΣ) του ΜΕΛΕΤΗ
19. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
20. ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
21. ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
22. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
23. ΣΚΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (Άρης) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
24. ΣΤΡΙΓΚΟΥ - ΦΩΣΤΙΝΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
25. ΤΖΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
26. ΤΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
27. ΤΡΙΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΝΤΕΛΗ
28. ΤΣΙΑΜΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
29. ΦΩΣΤΙΝΗ - ΠΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (Κέλλυ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΥοψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων
Α. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
1. ΔΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΛΟΥΜΟΥΣΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΛΟΥΜΟΥΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Σούλης )του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
4. ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗ – ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΜΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πότης) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΤΣΕΓΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΒ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
1. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ
2. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
4. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
  1. ΛΑΦΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Γούμενος) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Γ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ
1. ΒΑΡΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΕΡΕΤΗ ΕΛΕΝΗ (Ελίνα) του ΛΕΑΝΔΡΟΥ
2. ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ
3. ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
4. ΜΕΞΗ – ΜΑΛΑΜΑ ΤΟΥΛΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
5. ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
6. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ


Υποψήφιοι Σύμβουλοι Τοπικών Κοινοτήτων
Α. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΥΜΩΝ
1. ΒΟΓΚΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
2. ΔΑΓΡΕΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Β. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
1. ΔΑΓΡΕ – ΚΑΛΛΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΕΔΕ
2. ΔΕΣΤΕΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Γ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ
1. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΚΑΤΣΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΠΡΑΧΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3. ΣΤΑΠΑ – ΜΠΟΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΩΜΑ
4. ΦΛΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ
1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Ντίνα) του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
4. ΠΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ