9:54 μ.μ.
0
Σημαντική προστασία παρέχει στους εργαζόμενους ο Αρειος Πάγος, καθώς, ανατρέποντας εφετειακές αποφάσεις, δέχεται ότι αν ο εργοδότης δεν εμφανίσει άμεσα στην Επιθεώρηση Εργασίας συμφωνία με τον εργαζόμενο ,..................για μερική απασχόληση, τότε θεωρείται αυτομάτως ότι αυτός εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.Σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (μετά τον ν. 2639/98), η συμφωνία μερικής απασχόλησης πρέπει να κατατίθεται στην Επιθεώρηση Εργασίας εντός 15νθημέρου από την υπογραφή της. Επειδή λοιπόν για την κατάρτιση της εργασιακής αυτής σύμβασης απαιτείται η τήρηση έγγραφου τύπου (που αποδεικνύει τη σύστασή της), σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί γραπτή σύμβαση εμπρόθεσμα, θεωρείται άκυρος ο συγκεκριμένος όρος της σύμβασης που αναφέρεται στη μερική απασχόληση.

Στην περίπτωση αυτή θεωρείται κατά τεκμήριο ότι ο εργαζόμενος δουλεύει όχι υπό καθεστώς μερικής, αλλά πλήρους απασχόλησης, και συνεπώς δικαιούται τις αποδοχές της πλήρους απασχόλησης, που είναι σαφώς μεγαλύτερες.

Ταυτόχρονα, ο Αρειος Πάγος δέχεται πως δεν αποτελεί καταχρηστική συμπεριφορά το γεγονός ότι ο εργαζόμενος υπέβαλε αγωγή με οικονομικές αξιώσεις, παρ’ όλο που δεν διαμαρτυρήθηκε στο παρελθόν και υπέγραψε υπεύθυνη δήλωση για ανυπαρξία εργοδοτικής οφειλής απέναντί του.

Η συμπεριφορά αυτή δεν είναι ικανή να δημιουργήσει την πεποίθηση ότι ο εργαζόμενος δεν θα ασκήσει τις αξιώσεις του για τη λήψη των οφειλόμενων κατά τον νόμο ελαχίστων ορίων αποδοχών του.

ΑΛ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

ΠΡΕΖΑ TV
29-1-2011