4:51 μ.μ.
0
Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου & Νοτιοδυτικής Ελλάδος έστειλε προς το Υπουργείο Οικονομικών επιστολή, αναφορικά με τις διατάξεις του νόμου για το πλαίσιο των συναλλαγών συνολικής αξίας 1.500 ¤, ενόψει της σύνταξης του νέου φορολογικού νομοσχεδίου......................

    Στην επιστολή, μεταξύ άλλων, τονίζεται ότι ''βάσει του άρθρου 20 ν. 3842/2010, προβλέπεται η εξόφληση απαιτήσεων συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και άνω για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, μέσω τράπεζας (με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, τραπεζικό λογαριασμό ή επιταγές). Θεωρούμε ότι η φύση της συγκεκριμένης διάταξης δημιουργεί εξ αρχής σειρά προβλημάτων, αφενός πρακτικά και αφετέρου ηθικά. Το μέτρο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της αγοράς, δημιουργεί αδικίες και μειώνει τον τζίρο πολλών επιχειρήσεων, σε μία περίοδο ύφεσης''.

    Η Ομοσπονδία σημειώνει ότι ''σε πρακτικό επίπεδο, οι πολλαπλοί περιορισμοί που θέτει η συγκεκριμένη διάταξη ακυρώνει κατ' ουσία την έννοια της εμπορικής συναλλαγής, αφού αντίκειται στις συνήθεις συναλλακτικές πρακτικές, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στο χρόνο, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της πραγματικής αγοράς. Υπό αυτή την έννοια, δημιουργείται σύγχυση στις συναλλαγές του εμπόρου με τους καταναλωτές ακόμα και σε καθημερινά και κατά τα άλλα απλά ζητήματα''.

    Τέλος στην επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών τονίζουν ότι ''θεωρούμε επιτακτική την αναστολή της διάταξης τουλάχιστον για ένα χρόνο και τον επανασχεδιασμό της σε πιο λειτουργική βάση''.

ΠΡΕΖΑ TV
2-2-2011