12:49 μ.μ.
0

"Ανάσα" αναμένεται να πάρει η αγορά αυτοκινήτου, καθώς από σήμερα ξεκινά η διαδικασία της απόσυρσης. Περίπου 2.500.000 ιδιοκτήτες παλαιών αυτοκινήτων θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν καινούργιο, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, εξοικονομώντας από 300 έως και 2.800 ευρώ. ...................

Με το μέτρο δίνεται η δυνατότητα αγοράς καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου, έως και 2000 κ.ε. με μερική ή ολική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, σε αντικατάσταση παλαιού επιβατικού αυτοκινήτου, για το οποίο έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα έως και 31/12/1998. 
    Αναλυτικότερα, για αυτοκίνητα μέχρι 900 κυβικά και εργοστασιακής αξίας έως 6.000 ευρώ, το όφελος θα είναι 300 ευρώ. Από 901 - 1400 κ.ε. και εργοστασιακή αξία έως 8.000 όφελος 960 ευρώ. Από 1401-1600 κ.ε. και εργοστασιακή αξία έως 11.000 όφελος 1430 ευρώ. Από 1601-2000 κ.ε. και εργοστασιακή αξία έως 14.000 όφελος έως 2800 ευρώ.
    Η εφαρμογή του μέτρου θα ολοκληρωθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2011.