12:32 μ.μ.
0


Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΔΕΗ, η αξία των λογαριασμών που βρίσκονται σε καθυστέρηση -δεν έχουν πληρωθεί δηλαδή μέχρι και πέντε-έξι μήνες μετά την έκδοσή τους- έχει φτάσει στα 385 εκατ. ευρώ, όταν στο τέλος του 2009 η αξία τους...

υπολογιζόταν στα ...
284 εκατ. ευρώ.
Από τα στοιχεία της ΔΕΗ προκύπτει πως το 2,1% των λογαριασμών, δηλαδή περίπου 150.000 καταναλωτές, βρίσκονται στο «κόκκινο», καθώς έχουν να πληρώσουν πάνω από έξι μήνες, ενώ οι συνολικές οφειλές τους υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 23 εκατ. ευρώ (6% του συνόλου). Από τις εμπορικές επιχειρήσεις τα φέσια προς τη ΔΕΗ έχουν αυξηθεί κατά 60%.
Κρίση και λουκέτα σε καταστήματα, εκτίναξαν πέρυσι κατά 43% τις προβλέψεις της ΔΕΗ για επισφαλείς απαιτήσεις, και εκκρεμοδικίες σε σχέση με το 2009. Αυτό προκύπτει από τη χθεσινή της ανακοίνωση για τα αποτελέσματα του 2010, σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση ενέγραψε στον ισολογισμό της 179,5 εκ. ευρώ για επισφαλείς απαιτήσεις, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά, έναντι μόλις 54 εκατ. ευρώ το 2009.
Πρόκειται όπως λένε στελέχη της για οφειλές από καταστήματα ή μικρές επιχειρήσεις που επειδή ανέστειλαν τις εργασίες τους, είναι δύσκολα εισπράξιμες, και επομένως εγγράφονται στις επισφάλειες. Ειδικά, στους πελάτες μέσης και χαμηλής τάσης, οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 113,6 εκ. ευρώ, επειδή η ΔΕΗ, το τελευταίο τρίμηνο του έτους, αποφάσισε να υιοθετήσει μια πιο συντηρητική προσέγγιση, σχετικά με το θέμα των επισφαλειών. Με βάση την προηγούμενη προσέγγιση μέτρησης επισφαλειών, η αύξηση της πρόβλεψης θα ήταν μόλις 27 εκ. ευρώ.
Ποιοι «τρενάρουν» την εξόφληση…
Σύμφωνα πάντως με πηγές της ΔΕΗ, το μεγαλύτερο μέρος των καθυστερημένων οφειλών που πλέον δεν θεωρείται σίγουρο ότι θα εισπραχθεί, προέρχεται κυρίως από πολλές μικρές επιχειρήσεις οι οποίες είτε "τρενάρουν" την εξόφληση για να καλύψουν άλλες υποχρεώσεις, είτε πολύ χειρότερα έχουν βάλει λουκέτο και συνεπώς δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, αλλά και από οικιακούς καταναλωτές που καθυστερούν αρκετούς μήνες να εξοφλήσουν. Η ΔΕΗ άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζει τις επισφαλείς απαιτήσεις από τους πελάτες της. Πλέον υπολογίζει τους τρεις αντί τους έξι απλήρωτους διμηνιαίους λογαριασμούς στη χαμηλή τάση και τους τρεις μηνιαίους (αντί έξι) στη μέση τάση.
Απώλεια μεριδίων αγοράς
Πάντως, η κρίση και ο ανταγωνισμός από τους ιδιώτες, επηρέασαν τα οικονομικά μεγέθη της μεγαλύτερης ελληνικής επιχείρησης το 2010, με τα καθαρά κέρδη να υποχωρούν κατά 19,5% στα 557,9 εκατ. ευρώ και τα έσοδά της κατά 3,6% στα 5,811 δις. ευρώ. Μειωμένα ήταν τα έσοδα της από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στα 5,2 δις. ευρώ ενώ έχασε και σημαντικά μερίδια αγοράς ειδικά στην εμπορική χρήση όπου οι πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 10,7%. Συνολικά η επιχείρηση κάλυψε το 77,3% της ζήτησης έναντι 85,6% το 2009.
Το αντίστοιχο ποσοστό για το διασυνδεδεμένο σύστημα που είναι εκτεθειμένο στον ανταγωνισμό διαμορφώθηκε σε 76,1% έναντι 85,6%. Για τη χρήση του 2010 η επιχείρηση θα διανείμει μέρισμα 0,79 ευρώ ανά μετοχή ή συνολικό ποσό 183,28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 94 εκατ. ευρώ θα μπουν στο δημόσιο κορβανά.