11:17 π.μ.
0

Αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις θα βρεθούν όσοι υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση ηλεκτρονικά, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι τα δικαιολογητικά λόγω των οποίων θεμελιώνουν δικαίωμα επιστροφής φόρου, είναι πλαστά.
Σε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, ο Δημήτρης Κουσελάς καλεί τους φορολογούμενους να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε σχέση με τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν, καθώς εφόσον είναι πλαστά, θα διωχθούν ..............από τις εισαγγελικές αρχές.
Εφόσον ο πιστωτικό υπόλοιπο στις δηλώσεις υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ, οι εφορίες θα πρέπει να ελέγξουν τα παραστατικά των φορολογουμένων.
Στην ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι οι αποδείξεις που θα χρησιμοποιηθούν για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου θα υπολογιστούν στο δηλούμενο εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό.
Σε περίπτωση που το συνολικό εισόδημα που έχει δηλωθεί υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ, ανεξαρτήτως των δαπανών που εκπίπτουν του εισοδήματος, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει το ελάχιστο ποσό των απαιτούμενων αποδείξεων αυτών των δαπανών, τις οποίες συνυποβάλλει με τη δήλωσή του σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια ΔΟΥ.
Κατά την παραλαβή των κλειστών φακέλων με τις αποδείξεις δαπανών, οι φάκελοι θα αποσπώνται από τις δηλώσεις και θα τοποθετούνται σε άλλο χώρο σε κάθε ΔΟΥ, ενώ αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα διενεργηθούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβληθούν ηλεκτρονικά, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να κρατήσουν τις αποδείξεις, καθώς θα διενεργηθούν και σε αυτούς δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Όσον αφορά την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων για το 2011, οι καταστάσεις φορολογικής αναμόρφωσης, αυτοκινήτων επιχείρησης, κινητής τηλεφωνίας και αποδοθέντων και οφειλομένων φόρων εισοδήματος και έμμεσων φόρων θα υποβληθούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Ιουνίου, οπότε δεν απαιτείται η συνυποβολή τους με την υποβολή των οικείων δηλώσεων.
ΠΗΓΗ : http://www.newscode.gr