12:09 μ.μ.
0

Θα καταβάλλεται από τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ

Στις 10 Μαΐου, αντί για τις 11, θα καταβληθεί το «αδειοδωρόσημο» στους δικαιούχους οικοδόμους, από τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, σύμφωνα με επείγον έγγραφο που εξέδωσε η διοίκηση.............
του Ιδρύματος.


Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ κατά την ημερομηνία αυτή και επειδή η 11η Μαΐου είναι η τελευταία ημέρα καταβολής του «αδειοδωρόσημου» του πρώτου τετραμήνου του 2011.