10:46 π.μ.
0

Νομίζετε ότι όταν υποβάλλετε ηλεκτρονικά την δήλωση σας, μέσω του Τaxisnet τα προβλήματα τελείωσαν; Καλύτερα κρατήσετε μικρό καλάθι γιατί εάν τα κομπιούτερ του υπουργείου Οικονομικών δεν μπορούν να διασταυρώσουν τα στοιχεία της δήλωσής σας με τα υπόλοιπα φορολογικά σας στοιχεία (περιουσιολόγιο, E9, δηλώσεις φόρου από επιχειρήσεις κλπ.) τότε θα σταματά η διαδικασία της εκκαθάρισης και ο φορολογούμενος θα ειδοποιείται να υποβάλει -έντυπα- την δήλωσή του στην αρμόδια εφορία. Οι οδηγίες του υπουργείου είναι σαφείς και αν ο δαίμων του Τaxisnet χτυπήσει ξανά τα προβλήματα θα κληθούν να τα λύσουν και πάλι οι φορολογούμενοι!......................


Με την Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1060753 ΕΞ 20.4.2011 το υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι:


«Σε περίπτωση που κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η συσχέτιση των δηλωθέντων στοιχείων με άλλα σχετικά στοιχεία του φορολογούμενου, δεν ολοκληρώνεται άμεσα η διαδικασία εκκαθάρισης της δήλωσης».


Δηλαδή εάν δεν μπορούν να γίνουν οι διασταυρώσεις των περιουσιακών στοιχείων σταματά αυτόματα η επεξεργασία της φορολογικής δήλωσης.


«Στις περιπτώσεις που θα καταστεί στη συνέχεια δυνατή η συσχέτιση των στοιχείων, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης και το εκκαθαριστικό σημείωμα της ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης θα σταλεί στον φορολογούμενο».


Εάν δηλαδή στον μέλλον καταφέρει η εφορία να ολοκληρώσει τις διασταυρώσεις ο φορολογούμενος θα λάβει κανονικά το εκκαθαριστικό του σημείωμα για να πληρώσει ή να πάρει επιστροφή φόρου.


«Σε διαφορετική περίπτωση, η ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται έγκαιρα -με παράλληλη αποστολή σχετικών καταστάσεων στη ΔΟΥ- προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωσή τους στην αρμόδια ΔΟΥ».


ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν δεν μπορούν να ολοκληρωθούν οι διασταυρώσεις:

1. Δεν εκκαθαρίζεται η δήλωση

2. Πρακτικά ο φορολογούμενος θεωρείται ότι δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση
3. Δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα
4. Πρέπει να πάει στην εφορία για να συμπληρώσει έντυπα την δήλωση
5. Επισείεται η απειλή έλεγχου

Και το ενδεχόμενο αυτό δεν είναι και πολύ απόμακρο αν αναλογιστεί κάνεις τα λάθη που γίνονται στις διασταυρώσεις επειδή υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που δηλώθηκαν σε διαφορετικά έντυπα τα ακίνητα ή στο τρόπο που δήλωσαν οι επιχειρήσεις το φόρο μισθωτών υπηρεσιών κ.α.


Σε περίπτωση επιστροφής φόρου, ακόμα και για 6 ευρώ η εφορία θα ειδοποιεί το φορολογούμενο να προσκομίσει σειρά δικαιολογητικών για να λάβει το ποσό που δικαιούται. Τι ειδοποιητήριο θα έρχεται μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα.


Αν ο φορολογούμενος χρειαστεί αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) ή των εντύπων Ε2, Ε3 που έχει υποβάλλει μαζί με τη δήλωση μέσω διαδικτύου, τότε προβαίνει στην εκτύπωσή τους και με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 δηλώνει για την περίπτωση που απαιτούνται ότι είναι ακριβή αντίγραφα των υποβληθέντων.


Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών «η χορήγηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και τα συνυποβαλλόμενα έντυπα Ε2 και Ε3, γίνεται άμεσα από τη ΔΟΥ, δεδομένου ότι είναι δυνατή η ηλεκτρονική εμφάνιση των απαιτούμενων στοιχείων για τη χορήγησή τους».

ΠΗΓΗ  http://www.newsbeast.gr