3:43 μ.μ.
0

Μετά τα ακίνητα και οι τραπεζικές καταθέσεις θα δηλώνονται υποχρεωτικά στις φορολογικές μας δηλώσεις, εάν το υπουργείο Οικονομικών υιοθετήσει σχετικές προτάσεις. 
Υπό μελέτη είναι η υποχρεωτική καταγραφή καταθέσεων και άλλων κινητών αξιών (π.χ. μετοχές) σε ειδικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης, που θα δημιουργηθεί κατά τα πρότυπα του Ε9, στο οποίο ήδη καταγράφεται η ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων. 

Το όνομα του νέου εντύπου θα είναι Ε10 και τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται σε αυτό θα χρησιμοποιούνται για την διενέργεια ελέγχων και διασταυρώσεων, ώστε αν αποκαλύπτονται καταθέσεις οι οποίες δεν συμβαδίζουν με τα δηλωμένα εισοδήματα των τελευταίων ετών, οι φορολογούμενοι να καλούνται για εξηγήσεις.
 

Για αυτό το θέμα υπάρχουν σκέψεις για κάποιου είδους φορολογική «μεταβατική αμνηστία» για καταθέσεις και εισοδήματα που θα αποκαλυφθούν οικειοθελώς, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
 

Με βάση τα έντυπα των καταθέσεων (Ε10) θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι μέσω ειδικής υπηρεσίας, η οποία θα συνεργάζεται με την Τράπεζα της Ελλάδας, ώστε να εντοπίζονται καταθέσεις που δεν δηλώνονται ή άλλες ασυμφωνίες μεταξύ εισοδημάτων και καταθέσεων