11:06 μ.μ.
0


Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για δύο νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν 15.000 ανέργους. Πρόκειται για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας από....

55 - 64 ετών και για το πρόγραμμα απασχόλησης και κατάρτισης για 10.000 ανέργους.