10:07 π.μ.
0


Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου, παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2012 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011, καθώς και της διόρθωσης στοιχείων της....περιουσιακής κατάστασης. Επίσης, παρατείνεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2012 η προθεσμία υποβολής μέσω Διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.