7:43 μ.μ.
0


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Για την σύγκλιση του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10

Προς :  Τον  κ. Δήμαρχο.
            Τους κ. Δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους Ερμιόνης.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που  θα γίνει  στο Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης την ημέρα  Τρίτη 20/12/2011 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Προέγκριση αδείας καταστήματος «αποθήκη χονδρικού εμπορίου εσπεριδοειδών και λοιπών αγροτικών προϊόντων» της κ. Δεβελέκου Γεωργίας του Αναργύρου.
2.    Προέγκριση αδείας καταστήματος «πρατήριο άρτου με χώρο παρασκευής και πώλησης καφέ, αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής με παρασκευαστήριο» της Ι.Καραγιάννης Ο.Ε.
3.    Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής του καταστήματος «Yacht cafe» του κ.Δημαράκη Δημητρίου του Ανδρέα
4.    Καθορισμός Δημοτικών Χώρων για εκμίσθωση.

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ