7:40 μ.μ.
0

Πρόσκληση  Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου  
                 


Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου, για συνεδρίαση της
Δημοτικής  Κοινότητας Κρανιδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/2010, την 
20η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 , για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα :         

ΘΕΜΑ 1Ο: «Διατύπωση θέσης της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου επί της υπ’ αριθ. 325 /2011
Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας, σχετικά με τον
επανακαθορισμό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίων – πλατειών κ.λ.π.),
σύμφωνα με το Ν.3852/10»
ΘΕΜΑ  2Ο: «Αίτηση για προέγκριση του Καραγιάννη Γεωργίου του Νικολάου για κατάστημα
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ, οδός Γιάννου Κρανιδιώτη στο Κρανίδι»
ΘΕΜΑ  3Ο: «Αίτηση για προέγκριση του Τσιρτσίκου Κυριάκου του Σπυρίδωνα για
κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ, στο Κρανίδι»
ΘΕΜΑ  4Ο: «Μεταφορά παιδικής χαράς Άγιου Ματθαίου».


Η  ΠρόεδροςΔήμητρα Μονά