9:42 π.μ.
0


Σήμερα 21 Δεκεμβρίου, θα προπληρωθούν και τα επιδόματα ανεργίας που καταβάλλονται κανονικά από 
21-12-2011 μέχρι και 01-01-2012.
Τελευταία μέρα και για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.