8:36 μ.μ.
0

Μια νέα μορφή τουρισμού γεννιέται, ο αλιευτικός τουρισμός, που στόχο να έχει να γνωρίσει στους τουρίστες τα μυστικά γύρω από το ψάρεμα στις ελληνικές θάλασσες.

Πρόκειται για ειδική μορφή Τουρισμού Υπαίθρου, που περιλαμβάνεται στο σχετικό πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, και εστιάζει στις δραστηριότητες που συνδέονται με την αλιευτική, σπογγαλιευτική και υδατοκαλλιεργητική παραγωγή, αλλά και στο πολιτιστικό περιβάλλον των αλιευτικών κοινοτήτων, τις αλιευτικές, τις σπογγαλιευτικές και τις υδατοκαλλιεργητικές ασχολίες και τις αντίστοιχες πρακτικές.


Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, όσοι διαθέτουν αλιευτικό σκάφος, και θέλουν να «διδάξουν» τα μυστικά του ψαρέματος σε τουρίστες, μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά αίτηση, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός (που έχει παραταθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2012) και επιδοτεί με 50% επενδύσεις από 10.000 ευρώ (με μέγιστο τις 400.000 ευρώ).


Σύμφωνα, μάλιστα, με στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, αναμένεται να «τρέξουν» και νέα προγράμματα για την ενίσχυση επενδύσεων στον συγκεκριμένο κλάδο, χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ως Επιχείρηση Αλιευτικού Τουρισμού ορίζεται κάθε επιχείρηση Τουρισμού Υπαίθρου που ανήκει τουλάχιστον κατά 50% σε αλιέα ή αλιείς. Σύμφωνα με τον νόμο, αλιέας θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο διαθέτει νομίμως εκδοθείσα επαγγελματική άδεια αλιείας ή σπογγαλιείας και διεξάγει ατομικά ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα τη δραστηριότητα της επαγγελματικής αλιείας ή της σπογγαλιείας ή τη σύλληψη ή την καλλιέργεια ή τη συγκομιδή υδρόβιων οργανισμών σε γλυκά, υφάλμυρα ή θαλάσσια ύδατα, για εμπορικούς σκοπούς.


Το σημαντικό με τον νέο νόμο είναι ότι -κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις- επιτρέπεται σε αλιευτικά σκάφη που έχουν επαγγελματική άδεια αλιείας και Ειδική Αδεια Αλιευτικού Τουρισμού να επιβιβάζουν τουρίστες, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη διαδικασία του ψαρέματος.


Ειδικότερα οι τουριστικές υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι επαγγελματίες ψαράδες και σφουγγαράδες, έχουν να κάνουν με την επίδειξη των αλιευτικών μεθόδων και των εργαλείων που χρησιμοποιούν και οι τουρίστες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά.


Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τα οποία προωθούν ενέργειες αλιευτικού τουρισμού και είναι εφοδιασμένα με την Ειδική Αδεια Αλιευτικού Τουρισμού. Σημειώνουμε ότι δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση της Ειδικής Αδειας Αλιευτικού Τουρισμού έχει κάθε επαγγελματίας αλιέας ή σπογγαλιέας που κατέχει αδειοδοτημένο αλιευτικό ή σπογγαλιευτικό σκάφος και το χρησιμοποιεί με την αντίστοιχη κατά την άδεια του σκάφους ελάχιστη σύνθεση πληρώματος.


Ανάπτυξη

Στόχος είναι ο αλιευτικός τουρισμός να ενισχύσει το παραδοσιακό τουριστικό προϊόν, αφού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να γίνει γνωστός ο τρόπος ζωής των ψαράδων, οι συνήθειές τους, η συνεισφορά τους στην οικονομία και κυρίως μπορεί να συνδεθεί ευθέως η αλιεία με τον τουρισμό και να αποτελέσει τμήμα του. Παράλληλα, ο αλιευτικός τουρισμός έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί και με άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως για παράδειγμα είναι ο αγροτουρισμός, ο καταδυτικός τουρισμός, ο περιηγητικός τουρισμός κ.ά. Με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται η ανάπτυξη του παραδοσιακού τουριστικού προϊόντος, καθώς θα αποτελεί έναν ακόμη ελκυστικό πόλο έλξης τουριστών.

Σήμερα μια μεγάλη μερίδα από τους τουρίστες είναι ερασιτέχνες ψαράδες και μέσα από τον αλιευτικό τουρισμό η Ελλάδα θα μπορεί να ενισχύσει την αύξηση της τουριστικής κίνησης.


Παράλληλα, ο αλιευτικός τουρισμός, μπορεί να ενισχύσει το εισόδημα στους επαγγελματίες αλιείς και γενικότερα να συμβάλει στην τουριστική ανάδειξη συγκεκριμένων προορισμών.


Για το πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός (που περιλαμβάνει και δράσεις αλιευτικού τουρισμού) οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 31/01/2012 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά την προκήρυξη της πράξης δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.


Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι


Η άδεια επιβίβασης επισκεπτών-τουριστών σε επαγγελματικό αλιευτικό ή σπογγαλιευτικό σκάφος εκδίδεται από τη λιμενική Αρχή που έχει καταγράψει στα οικεία μητρώα το σκάφος αυτό, σύμφωνα με τις διατυπώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις και εφόσον συμπεριλαμβάνεται στην Ειδική Αδεια Αλιευτικού Τουρισμού.


Αν οι επισκέπτες - τουρίστες είναι ηλικίας ως 14 ετών, θα πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικο.


Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και στην έκταση που επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις και την άδεια του σκάφους, με την πρόσθετη υποχρέωση κατά την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 30ή Απριλίου να είναι εφοδιασμένα με στέγαστρο, οποιασδήποτε μορφής, για προστασία των επιβαινόντων.


Η ειδική άδεια αλιευτικού τουρισμού είναι εκείνη που θα καθορίζει και τον μέγιστο αριθμό επιβαινόντων στο σκάφος, όπως και την απόσταση που θα πρέπει αυτό να κινείται από την ακτή. Ακόμα θα ορίζει και τον μέγιστο χρόνο που θα μπορεί να διαρκέσει η εκδρομή αλιευτικού τουρισμού. Τέλος, σημειώνουμε ότι για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι απαραίτητη τόσο η ειδική άδεια αλιευτικού τουρισμού όσο και το ειδικό σήμα Τουρισμού Υπαίθρου.


Πληροφορίες


Το έντυπο υποβολής, όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στον διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr, καθώς και στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:


του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού www.yppo.gr

της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού www.visitgreece.gr
του ΕΣΠΑ www.espa.gr
της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ www.antagonistikotita.gr
του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr

(Πηγή: Εθνος)