12:05 π.μ.
0

 Κάτι δεν πρέπει να πηγαίνει καλά στην Παθολογική Κλινική  του Γενικού Νοσοκομείου Ναυπλίου.
       Και για να  γίνουμε πιο κατανοητοί:

       Το απόγευμα της 4ης/1/12  ημέρα Τετάρτη,  μεταφέρθηκε από το Γαλατά στα εξωτερικά ιατρεία  του νοσοκομείου υπερήλιξ γυναίκα με τραυματισμό από «πτώση  από το ύψος της», αυξημένο σάκχαρο και υπνηλία. Μετά χιλίων βασάνων και με απαίτηση των  συνοδών της έγινε ακτινογραφία στη μέση που έλεγε ότι πονούσε. Και εν συνεχεία μεταφέρθηκε σε θάλαμο. 
Την επομένη, 5/1/12 αφού έγιναν κάποιες βιοχημικές  εξετάσεις, την έδωσαν εξιτήριο λέγοντας ότι δεν έχει τίποτα. Χωρίς καμία αγωγή, ενώ η γυναίκα εξακολουθεί να πονάει  και να έχει υπνηλία.
        Αναζητήσαμε, με την ιδιότητά  μας. τον Διευθυντή της Κλινικής κ. Χέρα, και τον υπογράψαντα το εξιτήριο κ, Ανδρέα Πρωτόπαπα, αλλά δεν τους βρήκαμε στο τηλέφωνο.  Κάποιος που απάντησε, είπε: «Και, τι θέλεις;», «Όχι τι θέλεις, τι θέλετε» του παρατηρήσαμε. Και αναγκάστηκε να διορθώσει « Εν τάξει τι θέλετε;» Ζητήσαμε το Διευθυντή αλλά μας είπε ότι  δεν ήταν εκεί. Ξαναπήραμε αργότερα, και  μας  απάντησε  ευγενικότατα ένας νοσηλευτής. Μας είπε ότι ο γιατρός ίσως είχε πάει να φάει, μένει ως αργά και να ξαναπροσπαθήσουμε, Προσπαθήσαμε, αλλά τίποτα.
         Η επιμονή μας  οφειλόταν στην ανάγκη  να πληροφορηθούμε αν ο χρόνος της μισής μέρας έφθανε για να διαπιστώσουν ότι η υπερήλιξ δεν χρειαζόταν άλλη ιατρική φροντίδα ή την έστειλαν στο σπίτι της για συνεννοηθεί με το Δημιουργό; (Δυστυχώς για λόγους  «προσωπικών δεδομένων» δεν μπορούμε να αναφέρουμε το όνομά της.)
         Γι αυτό και επιμένουμε να μάθουμε:
        === Η  Διοικήτρια και  Πρόεδρος του Δ.Σ. κα  Δήμητρα Καλομοίρη, έχει δώσει εντολή να μην κρατάνε πολύ  τους ασθενείς για λόγους οικονομίας;
        === Κάποιος από τους γιατρούς της Παθολογικής, μπορεί να μας τηλεφωνήσει 210 4616938, και μας πει για την βιασύνη του εξιτηρίου; Διότι για την επιστημονική τους κατάρτιση δεν μπορούμε να έχουμε γνώμη αφού είδαν κάποιες εξετάσεις. Προς το παρόν, ο χρόνος θα δείξει, από την εξέλιξη της ασθενούς! Β.- /6-1-12/