10:11 π.μ.
0


Στο νομοσχέδιο του υπουργείου ΠΕΚΑ για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος επανέφερε ο υφυπουργός Εσωτερικών Πάρις Κουκουλόπουλος, τηντροπολογία για τους ΦοΔΣΑ, τροπολογία που είχε αποσύρει από το πολυνομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Οικονομικών (παραγράφος 10του άρθρου 2 - Πρόγραμμα εξυγίανσης ΟΤΑ) για καλύτερη νομοτεχνική παρασκευή.

Η τροπολογία πέρασε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώ να σημειωθεί πως την προηγούμενη φορά είχε προκύψει ενδοκυβερνητική κόντρα, με τη ΝΔ να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ γιαμικροκομματικά παιχνίδια.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ

Δ.Σ. ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΔΣΑ

Τα δημοτικά συμβούλια εντός είκοσι ημερών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου ορίζουν αντιπροσώπους των δήμων στα διοικητικά συμβούλια των υφισταμένων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας ΟΤΑ, τα δημοτικά συμβούλια ορίζουν εντός είκοσι ημερών τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, η οποία στη συνέχεια συνέρχεται για την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1920. Τα διοικητικά συμβούλια των υφισταμένων Φορέων Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων  συγκροτούνται εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.
Κάθε   δήμος   ορίζει αριθμό  αντιπροσώπων ίσο με το άθροισμα των αντιπροσώπων που είχαν ορίσει οι  δήμοι ή κοινότητες από την συνένωση των οποίων ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3852/2010. Όταν ο αριθμός των αντιπροσώπων   είναι μεγαλύτερος από δύο, ένας τουλάχιστον εκλέγεται   από την μειοψηφία. Από τους  πέντε αντιπροσώπους και άνω δύο τουλάχιστον εκλέγονται από την μειοψηφία.
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 104 του ν.3852/2010 καταργείται.
Η συγκρότηση νέων διοικητικών συμβουλίων στους ανωτέρω φορείς που έγινε από 01-01-2011 και μετά είναι νόμιμη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.
(Με έντονο μαύρο χρώμα οι νέες προσθήκες)