7:39 μ.μ.
0
Σήμερα Κυριακή 2 Ιανουαρίου εφημερεύει το φαρμακείο του Δημήτρη Φασιλή ( Συστεγασμένα).