2:24 μ.μ.
0

Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα στο υπουργείο Παιδείας θα έχουν καταλήξει στο σύνολο των αλλαγών που θα υπάρξουν στο Λύκειο.

Οι βασικές αρχές του «νέου λυκείου» είναι οι ακόλουθες:

Α΄ Τάξη Λυκείου:
Μειώνεται κατά 8 ο αριθμός των μαθημάτων.
Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας (project) ανά 4 μήνες
Μειώνονται, κατά δύο, οι ώρες διδασκαλίας.

Β΄ Τάξη Λυκείου:
Αποτελεί τάξη εξειδίκευσης σε μία από τις δύο κατευθύνσεις: Κατεύθυνση Α΄ (για μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν σπουδές σε θετικές, τεχνολογικές και επιστήμες υγείας). Κατεύθυνση Β΄ (για μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν ανθρωπιστικές επιστήμες και κλασικές σπουδές).
Μειώνεται ο αριθμός των μαθημάτων από 17 σε 12 και μειώνονται κατά 2 οι ώρες διδασκαλίας.

Γ΄ Τάξη Λυκείου:
Εξακολουθούν να υφίστανται οι δύο κατευθύνσεις, ενώ προστίθεται μία ακόμη που αναφέρεται στις οικονομικές επιστήμες.
Μειώνεται ο αριθμός των μαθημάτων από 16 σε 10, ενώ αυξάνονται οι διδακτικές ώρες.
Δεδομένος φαίνεται να είναι ο υπολογισμός της βαθμολογίας του λυκείου για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια με τη δημιουργία του νέου εξεταστικού συστήματος…
Όπως παρατηρούμε, σε όλες τις τάξεις μειώνονται τα μαθήματα!
Μένει να δούμε αν αυτές οι αλλαγές θα φέρουν θετικά αποτελέσματα στις επιδόσεις των μαθητών!


ΠΗΓΗ : http://www.to-periptero.com