10:24 μ.μ.
0

Πρόσφατα από το Δήμο Ερμιονίδας έγινε αποδοχή των εξής δωρεών, για τις οποίες συνετάγησαν και υπογράφηκαν τα σχετικά συμβόλαια :

        1. Δωρεά αγροτεμαχίου εκτάσεως 2.398τ.μ. στα Δίδυμα, όμορου με το νεκροταφείο Διδύμων, ιδιοκτησίας κληρονόμων Αικατερίνης Μίζη-Μπάρδη, με σκοπό την επέκταση του νεκροταφείου.

         2. Δωρεά αγροτεμαχίου εκτάσεως 760τ.μ. στους Φούρνους, όμορο με το νεκροταφείο Φούρνων, ιδιοκτησίας Βασιλείου Αργυρόπουλου, με σκοπό την επέκταση του νεκροταφείου.

        Ο Δήμος Ερμιονίδας δια του Δημάρχου του ευχαριστεί θερμά του δωρητές και τιμά τις πράξεις ευεργεσίας τους.