11:50 μ.μ.
0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
       Με την υπ’ αριθμ. 3/2012 απόφαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας και μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Δημήτρη Καμιζή, αποφασίστηκε ομόφωνα η
κατάργηση του αντιτίμου και οποιασδήποτε άλλης οικονομικής επιβάρυνσης, για όσες και όσους συμμετέχουν στην χορευτική ομάδα του Δήμου Ερμιονίδας για την εκμάθηση παραδοσιακών χορών.
        Η απόφαση αυτή κρίθηκε σκόπιμη λόγω της υπάρχουσας οικονομικής δυσπραγίας και είναι ανεξάρτητη από το εάν ο χοροδιδάσκαλος προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του ή είναι αμειβόμενος. Όλες οι δαπάνες λειτουργίας των χορευτικών ομάδων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΖΗΣ