9:00 π.μ.
0


Σήμερα  Σάββατο   4 Φεβρουαρίου  εφημερεύει το φαρμακείο της Δημήτρη Φασιλή .( Συστεγασμένα ) .Τηλέφωνο 2754022555