9:00 π.μ.
0
Σήμερα  Πέμπτη   16 Φεβρουαρίου  εφημερεύει το φαρμακείο της Δημήτρη Φασιλή .( Συστεγασμένα ) .Τηλέφωνο 2754022555