9:00 π.μ.
0


Σήμερα  Κυριακή   19 Φεβρουαρίου  εφημερεύει το φαρμακείο της Γιώργου Οικονόμου .( Συστεγασμένα ) .Τηλέφωνο             2754022555