10:17 μ.μ.
0

Ανακοίνωση

         Ο Δήμος  Ερμιονίδας  μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού & Περιβάλλοντος είχε υποβάλει  πρόταση υλοποίησης με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 7/14.10.11 έγγραφο της (σύμφωνα με το ΦΕΚ 1945Β/31.8.1), των παρακάτω προγραμμάτων Άθλησης για Όλους :

 6 προγράμματα για Γυναίκες  

16 Προγράμματα παιδιών 

 8 Προγράμματα Νηπίων

Από την Ειδική Γραμματεία Διατροφής & Άθλησης μας εγκρίθηκαν τα εξής:

 5 προγράμματα για Γυναίκες  

 4 Προγράμματα παιδιών 

 2 Προγράμματα Νηπίων

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω προγράμματα ο Δήμος Ερμιονίδας μέσω της Κοινωφελούς  Επιχείρησης Αθλητισμού & Περιβάλλοντος πρόκειται να προσλάβει 2 Γυμναστές Π.Φ.Α.

Σημειωτέο  ότι ο Δήμος Ερμιονίδας είναι ο μόνος Δήμος στην Αργολίδας που θα συμμετέχει στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους.

Η Έγκριση του 1ου Προγράμματος εδώ

Η Έγκριση του 2ου Προγράμματος εδώ