10:21 μ.μ.
0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Μελίνας Μερκούρη 11
Ταχ. Κώδικας : 21300 Κρανίδι
Πληροφορίες : Γουζούασης Ευάγγελος
Αντιπρόεδρος
Λέκκα Βάσω
Τηλέφωνα :             2754360015      
Fax : 2754022462
E- mail : keapde2011@yahoo.gr                      Κρανίδι, 31/1/2012
                                                                               Αριθμ. Πρωτ: 9

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ ως φορέας υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Ερμιονίδας, για την περίοδο 2011 – 2012 με τη συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας Αθλητισμού και Διατροφής, θα προσλάβει 2 ΠΦΑ πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωρομίσθια αποζημίωση.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αριθμός

Δύο (2)

Ειδικά Τυπικά Προσόντα

Πτυχίο ΤΕΦΑΑ

Χρονική Διάρκεια

20 Εβδομάδες

Μοριοδότηση

Από το οργανωτικό πλαίσιο της Ε.Γ.Α.& Δ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23-60 ετών και δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στις τοπικές εφημερίδες, στο αρμόδιο γραφείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας. Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με την μοριοδότηση της Ειδικής Γραμματείας Αθλητισμού και Διατροφής. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση 2. Βιογραφικό σημείωμα 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι είναι άνεργος και ότι τα στοιχεία της αίτησης του βιογραφικού είναι αληθή.

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Βάθης